Tulevaisuuden turvaverkko

0

Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuin turvaverkko. Toivotaan, että sen varaan ei tarvitse pudota, mutta jo sen olemassaolo tuntuu rauhoittavalta. Nyt turvaverkossa sanotaan kuitenkin olevan reikiä, joita halutaan paikata sote-uudistuksella eli siirtämällä päätösvalta sote-palveluiden järjestämisestä pois kunnilta vaaleilla valitun aluevaltuuston vastuulle.

Aluevaltuutetut ovat siis jatkossa niitä, jotka pitelevät parsinneulaa ja katsovat, mikä reikä kaipaa ensimmäisenä paikkaamista.

Tilastokeskuksen vuoden 2021 kuntavaalien äänestysaktiivisuudesta laatiman katsauksen mukaan ylemmissä tuloluokissa äänestäminen oli säännönmukaisesti pienituloisempia yleisempää. Ylimpään tuloluokkaan kuuluvista 72,7 prosenttia äänesti, kun taas alimmassa tuloluokassa vaaliuurnalla kävi vain 37,2 prosenttia.

Koska tulevat aluevaltuutetut päättävät tulevaisuuden sote-palveluista, äänestysaktiivisuuden jakautuminen näin voimakkaasti tulo- ja koulutustasojen mukaan voi muokata sitä, millaiseksi tulevaisuuden sote-keskus muotoutuu.

Aluevaalien äänestysprosenttia on jo etukäteen arvioitu kuntavaalien äänestysaktiivisuutta matalammaksi. Monelle tuntuu edelleen olevan hiukan epäselvää, mistä näissä vaaleissa päätetään. Epätietoisuuden, vallitsevan koronakriisin tai pimeän vuodenajan tuoman väsymyksen ei kuitenkaan pitäisi antaa tulla äänestämisen esteeksi. Kyse on kuitenkin ehkä tärkeimmistä palveluista, joita julkiselta puolelta saamme. Jos putoaa, on tärkeää, ettei turvaverkossa ole juuri siinä kohden reikää, josta voi sujahtaa läpi.

Laitilan Sanomien ja Uudenkaupungin Sanomien aluevaalisarjassa käydään läpi vakkasuomalaisten ehdokkaiden vastauksia ja ajatuksia edessä olevasta isosta uudistuksesta. Sivulta 8 voi käydä katsomassa, miten ehdokkaat aikovat saada alueensa äänen kuuluviin aluevaltuustossa.

Hanna Hyttinen

hanna.hyttinen@laitilansanomat.fi