Turun hallinto-oikeus: Kuntosalien ja muiden yksilöliikuntapaikkojen sulkupäätöksen täytäntöönpano keskeytetään Lounais-Suomessa

0
Arkistokuva

Turun hallinto-oikeus on välipäätöksellään keskeyttänyt Lounais-Suomen aluehallintoviraston 29.12. tekemän päätöksen täytäntöönpanon kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja koskevilta osin.

Päätöksellään aluehallintovirasto oli tartuntatautilain nojalla määrännyt tiloja suljettaviksi Satakunnan ja Varsinais-Suomen kuntien alueella 15.1. asti. Nyt tehty välipäätös liittyy useampaan hallinto-oikeudessa vireillä olevaan, aluehallintoviraston mainittuun päätöksestä tehtyyn valitukseen. Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasiat myöhemmin.

Hallinto-oikeus teki keskeytyspäätöksen aluehallintoviraston lausunnon hankkimisen jälkeen täysilukuisessa kolmijäsenisessä kokoonpanossa. Kokoonpanoon kuului kahden lainoppineen jäsenen lisäksi tartuntatauteihin perehtynyt erikoislääkärijäsen.

Turun hallinto-oikeus katsoo, että on tulkinnanvaraista, onko rajoituksiin tilojen sulkemispäätöksessä otettu oikeasuhtaisesti huomioon tartuntalain asettamat ehdot. Tartuntalaki edellyttää sulkemispäätöksen taustalle asiantuntemukseen perustuvaa riskiarviota.

Näillä näkymin hallinto-oikeus ei tule antamaan välipäätöstä joukkueurheilun tai ryhmäliikunnan tilojen sulkemista koskeviin valituksiin.