Veneilyharrastus lisääntyy, mutta laivuritutkintojen suorittaminen ei

0
Veneilyharrastus on nostanut suosiotaan koronapandemian aikana. Arkistokuva: Eero Saarikoski

Vuonna 1988 perustetun navigaatioseuran Isokarin kiertäjien toiminta oli pitkään hyvin aktiivista. Viime vuosina kuitenkin liittymiset seuraan ja osallistumiset seuran tapahtumiin ovat vähentyneet selvästi. Tämä suuntaus on nykyaikaa muissakin seuroissa.

Suomen Navigaatioliiton jäsenmäärä ja laivuritutkintoihon osallistuminen on vähentynyt merkittävästi. Laivuritutkintoja järjestettiin aikaisemmin kaksi kertaa vuodessa, mutta viime vuonna tutkintopäiviä oli viisi, koska isoissa kaupungeissa tutkintotilojen saaminen vaikeutui koronan takia.

Koronasta johtuen veneilyharrastus on lisääntynyt. Varsinkin uusien veneilijöiden olisi hyvä hankkia koulutusta vesiliikenteeseen.

Uudenkaupungin kansalaisopisto on kiitettävästi järjestänyt veneilijöille tarkoitettuja laivurikursseja, joissa pääsee tutustumaan veneilyn perusasioihin. Kuitenkin on paljon veneilijöitä, jotka eivät katso kurssien käymistä tarpeelliseksi. He luottavat elektronisiin navigointivälineisiin, joita he eivät välttämättä hallitse riittävästi. Veneen laitteiden ominaisuuksiin kannattaakin perehtyä ennen seuraavan veneilykauden alkua.

Viime vuoden lopulla pidetyssä navigaatioseuran syyskokouksessa henkilövalinnoissa tapahtui muutoksia. Erovuorossa ollut kommodori Rauno Melos luopui tehtävästä ja uudeksi kommodoriksi valittiin kaudelle 2022–2023 Aarre Salmi. Hän on ollut seuran kommodorina myös vuosina 1996–2003 ja 2012–2013.

Varakommodorina jatkaa Jorma Reiman . Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Seppo Haikonen, Hannu Huhtamäki, Anneli Salmi ja Pasi Suominen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Lindström ja varatoiminnantarkastajaksi Kimmo Sjöblom.

Aarre Salmi