Wintterin rakentaminen alkaa–Uusikaupunki ja SRV allekirjoittivat sopimukset

0
Sivistys- ja hyvinvointikeskukselle on annettu nimeksi monitoimijatalo Wintteri.

Wintteri-nimen saanut sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen Uudenkaupungin Viikaistenmäelle on käynnistymässä. Hanke sai viimeisen sinetin, kun kaupunginjohtaja Atso Vainio sekä SRV Lounais-Suomen aluejohtaja Lari Mallius ja SRV Rakennus Oy:n energia- ja elinkaaripalvelujen johtaja Jere Pirhonen allekirjoittivat urakan KVR-urakkasopimuksen sekä palvelusopimuksen maanantaina.

Palvelusopimus liittyy Wintterin elinkaarimalliin. Malli tarkoittaa, että urakoitsija ja palveluntuottaja SRV vastaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä kiinteistön ylläpidosta seuraavien 20 vuoden ajan.

SRV:n puolelta projektipäällikkönä hankkeessa toimii Eerik Leivo , joka on ollut mukana myös kaikissa kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa. Neuvotteluita on käyty kaikkiaan kolme vuotta.

Työt Viikaistenmäellä alkavat purku- ja maanrakennustöillä.

– Rakentamisen alkuvaiheeseen sisältyy meteliä ja liikennettä. Kolistelua kestää noin puoli vuotta, sen jälkeen tilanne rauhoittuu, Leivo kuvasi purkuvaihetta.

Rakennus nousee harjakorkeuteen kesällä 2023 ja Wintteri valmistuu helmikuussa 2025.

SRV:n Lounais-Suomen aluejohtaja Lari Mallius kertoo, että rakentajan kannalta Wintterissä on poikkeuksellista monitoimijuus.

– Meidän on pitänyt suunnittelussa ottaa huomioon monenlaiset käyttäjäryhmät.

Erityistä kiitosta sopimusten allekirjoitustilaisuudessa saivat hankkeessa kaupungin projektipäällikkönä toiminut Marko Kivistö ja erityisasiantuntija Inkeri Parviainen sekä Wintterin pääarkkitehti Airi Vesala Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy:sta.

Vesala totesi, että kaiken pohjana on ollut kaupungin hieno visio. Hän totesi myös, että käyttäjäkuulemista on ollut harvinaisen paljon.

– Käyttäjät ovat sitä tyytyväisempiä rakennuksen valmistuessa, mitä enemmän he ovat saaneet olla mukana suunnittelussa.

Wintterin ytimen muodostavat päiväkoti, peruskoulu ja lukio. Monitoimijataloon tulevat myös kaupungin nuorisopalvelut sekä kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Rakennuksen sydän, kaupunkiverstas tarjoaa monille kohderyhmille taito- ja taideaineiden tilat sekä digitaalisen omatoimikirjaston. Monitoimihallissa pääsee harrastamaan useita eri lajeja palloilusta voimailuun. Rakennukseen sijoittuu myös uusi uimahalli.

Mallius korosti, että rakennuksessa on otettu vahvasti ympäristöratkaisut huomioon. Wintterin energiaratkaisuissa hyödynnetään maalämpöä, aurinkoenergiaa ja kaukolämpöä. Wintteri on muodoltaan syvärunkoinen ja kompakti, jolloin pieni ulkoseinämäärä vähentää energiankulutusta. Wintteristä tulee kokonaislaajuudeltaan 22 600 brm2, tästä opetuksen ja kasvun tiloja on noin 13 000 brm2 ja liikunnan tiloja noin 9 600 brm2.

Urakkasopimuksen arvo on 59,7 miljoonaa euroa ja elinkaaripalvelujen arvo 28,2 miljoonaa euroa.