Alueelle tarvitaan vahva, yksi media

0

Hieman Solina Saarikosken asioiden tulkintaan Laitilan Sanomissa 11.2.2022 Laitilan Vakka-Suomen Sanomien Osuuskuntaan liittymisestä

Toimittajan tulkinta tarkoitusperistäni oli virheellinen.

Toimittajan täytyy ymmärtää, ettei kaupunginvaltuutettu toteuttaessaan demokratian mahdollistamaa oikeuttaan parantaa kunnan ja kuntalaisten asemaa, voi vain myötäillä virkamiehiä, suurinta puoluetta eikä Laitilan Sanomien etuja, vaan saada omasta mielestään puutteellinen toiminta korjatuksi.

Aloitteessa ei puhuttu Laitilan Sanomista sanaakaan, eikä myös 18.10.2021 valtuustossa käydyssä lähetekeskustelussa. Vasta 7.2.2022 valtuustossa käydyssä hallintojohtaja Heli Kiertokarin selvityksessä, kaupunginhallitus toi Laitilan Sanomat suurimmaksi huomion kohteeksi. Kh:n valtuustolle tuoma selvitys oli mielestäni sekava ja epätarkka, siksi keskustelu ja ehdotus käytiin asian palauttamisesta kaupunginhallituksen uudelleen valmisteltavaksi.

Toimittajan kanssa olen samaa mieltä, että aloitteen tarkoitus meni väärille urille. Toimittaja ei vaan huomannut sitä yksipuolisesti itse korostavansa, koska aloitteen palauttamisen puolesta uuteen valmisteluun äänesti neljä muuta valtuutettua, eikä kokous, asian käsittelyn aikana kukaan toimittajan väittämiä syytöksiä esittänyt.

Hyvin toimitettu ja ajantasalla oleva paikallislehti on kuntalaiselle tärkein luetettava media.

Kuntakentän tulevaisuudessa pienoismaakunta Vakka-Suomi tulee muodostamaan yhä tärkeämmän alueen niin taloudellisesti, toiminnallisesti kuin henkisesti. Tähän Laitilankin tulisi sitoutua huomattavasti nykyistä tiiviimmin. Ihanne olisi, että nykyiset paikallislehdet Laitilan Sanomat, Uudenkaupungin Sanomat ja Vakka-Suomen Sanomat liittyisivät yhteen ja palvelisivat kaikkia alueen kuntia ja niiden asukkaita yhteisvoimallaan esimerkiksi ilmestymällä kolme kertaa viikossa.

Tällaisia yhdistymisneuvotteluja on takavuosina käytykin, mutta valitettavasti ilman tulosta. Ihan tyhjää ei ole kuitenkaan tavoiteltu, sillä Vakka-Suomen Sanomat omistaa Turun Sanomien kanssa puoliksi Laitilan Sanomat. Toisaalta yhteiskuvioita vahventaa sekin, että Turun Sanomat omistaa Uudenkaupungin Sanomat. Laitilan Sanomilla ja Uudenkaupungin Sanomilla on yhteinen päätoimittaja.

Vakka-Suomen Sanomiin liittymisestä on Laitilassa ainakin kolmasti käyty vakavia neuvotteluja, jopa tehty myönteisiä päätöksiä – ilman tulosta. Vuonna 1998 Laitilan kaupunginhallitus esitti määrärahavarausta liittymiseen ja kaupunginvaltuusto hyväksyi varauksen. Sitä ei kuitenkaan käytetty.

Seppo Rinne, Laitilan kaupunginvaltuutettu

Pro Vakka-Suomi valtuustoryhmä