Hyvinvointialue vuokraa Laitilasta lähes 10 000 neliötä toimitiloja

0
Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavat hyvinvointialueet vuokraavat kunnilta valtavasti sote- ja pelastuspalvelujen tiloja. Laitilan kaupungin kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi ja tekninen johtaja Mika Raula kertovat Laitilan vuokraavan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle erilaisia tilloja yhteensä noin 10 000 neliötä.

Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavat hyvinvointialueet ovat viime kuukausina kartoittaneet kuntien omistamia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevia toimitiloja. Työtä kunnissa on tehty paljon, sillä koottavaa tietoakin on melkoisesti.

– Jokaisesta hyvinvointialueelle vuokrattavasta tilasta kootaan perustietoja. Siinä on melkoinen työ, myöntää Laitilan kaupungin teknisen toimen kiinteistöpäällikkö Eva Nurmi.

Urakkaa on helpottanut se, että Laitilassa siirryttiin jokunen vuosi sitten sisäisten vuokrien perimiskäytäntöön, eli esimerkiksi sivistystoimi on vuokralaisena kouluissa, joista maksetaan vuokraa tekniselle toimelle.

– Kun kaupungin sisäisiä vuokria määriteltiin, käytiin kiinteistöt hyvin läpi ja tiedot koottiin ja dokumentoitiin. Siitä on nyt ollut paljon hyötyä. Laitilassa asiat ovat tältä osin hyvällä mallilla, Nurmi kiittelee.

VUOKRIEN määrittämiseen vaikuttaa moni asia. Laitilan tekninen johtaja Mika Raula pitää perusteltuna, että siirtymäkaudella vuokranmääräytymisen perusteista tulee valtakunnallinen asetus.

– Sillä pyritään tavoittelemaan kaikilla alueilla samansisältöisiä vuokrasopimuksia. Kuntia ei pidä asettaa eriarvoiseen asemaan. Yksi iso haaste on se, että kuntien välillä on kiinteistöissä niin paljon eroja.

Valtioneuvosto on esittänyt kunnille luonnoksen toimitilojen vuokran määräytymisestä ja kunnat ovat luonnoksesta antaneet lausuntojaan.

– Vuokrataso on vielä osin auki, mutta luonnos tasosta on olemassa. Se on Laitilan näkökulmasta ihan kohtuullinen, Raula sanoo.

”Terveyskoti ei siirry hyvinvointialueen hallintaan, vaan se jää itsenäiseksi toimijaksi.”

HYVINTOINTIALUE ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että toimitilat siirtyvät hyvinvointialueiden hallintaan vuoden 2023 alusta ja sopimus on voimassa vähintään vuoden 2025 loppuun saakka.

– Siirtymäkausi on kolme vuotta ja sen jälkeen voidaan vielä käyttää kaksi optiovuotta yksi vuosi kerrallaan, tekninen johtaja Mika Raula kertoo toimintaperiaatteen.

Jokainen hyvinvointialueen vuokraama kiinteistö tai tila vuokrataan nykykunnossa. Raula korostaa, että vuokran tarkistuksessa tulisi voida huomioida vuokrauksen aikana tehdyt investoinnit.

– Niillä kuitenkin ylläpidetään ja parannetaan olemassa olevia tiloja.

Vuokrattavien tilojen irtaimisto puolestaan siirtyy hyvinvointialueen käyttöön vastikkeetta.

LAITILAN kaupungin omistamista kiinteistöistä hyvinvointialueelle vuokrattavat toimitilat tulevat olemaan Kaukolankodin vanhainkoti sekä terveyskeskus ilman työterveyden ja eläinlääkärin tiloja ja Palke 5 sekä Palke 7 ilman tiloja, joita ne käyttävät yhdessä Apilaniityn päiväkodin kanssa.

Lisäksi vuokrattaviin tiloihin kuuluvat paloasema–nuorisotalo -kiinteistön Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuokratilat sekä kaikilla kouluilla sijaitsevat terveydenhuollon käytössä olevat tilat. Vuokrattaviin tiloihin kuuluvat myös kaupungintalolla sijaitsevat sosiaali- ja terveystoimen hallinnon, kotihoidon sekä neuvolan tilat.

Vuokrattavien toimitilojen huoneistoala on yhteensä lähes 10 000 neliömetriä.

Esimerkiksi Laitilan kaupungin lähes kokonaan omistama Terveyskoti ei siirry hyvinvointialueen hallintaan, vaan se jää itsenäiseksi toimijaksi.

SOTEUUDISTUS tarkoittaa isoja muutoksia kunnille. Mutta kuntalaisille muutokset eivät välttämättä näy lainkaan – ei ainakaan alussa.

– Samat ihmiset ovat pitkälti tavattavissa samoissa paikoissa kuin nytkin. Toki muutoksia voi jollakin aikajänteellä joihin palveluihin tulla, Raula huomauttaa.

Kunnille sillä voi olla dramaattisiakin vaikutuksia.

– Kunnat on asetettu tilanteeseen, missä niiden verorahoituksella rakennettujen tilojen käyttö voi kunnasta riippumattomasta syystä siirtymäkauden jälkeen päättyä. Tällöin palvelujen päättymisen lisäksi kunta menettää vuokratulot etenkin alueilla, missä tiloille ei ole löydettävissä uusiokäyttöä. Pahimmassa tapauksessa joudutaan alaskirjaamaan kiinteistön arvo ja purkamaan rakennus, tekninen johtaja Mika Raula havainnollistaa.

Hänestä kiinteistöjen omistus tulisikin olla mahdollista siirtää hyvinvointialueille siten, että ne velvoitettaisiin ostamaan kuntien rakentamat toimitilat käypään arvoon kunnilta.

 

Vanhusten 60-paikkaisen uuden asumisyksikön kilpailutus on alkamassa

Laitilan vanhainkoti eli Kaukolankoti siirtyy vuoden 2023 alusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintaan. Kiinteistön omistajana säilyy Laitilan kaupunki, hyvinvointialue on tiloissa vuokralaisena.

Laitilan kaupunginvaltuusto teki viime marraskuussa päätöksen, jonka mukaan Kaukolankodin kiinteistö korvataan uudisrakennuksella. Kaupunki ei kuitenkaan aio rakentaa tätä 60-paikkaista vanhusten palveluasumisyksikköä omaan taseeseen, vaan tilojen rakentamisesta vastaa ulkopuolinen toimija ja palveluntuottaja, kaupunki olisi tiloissa vuokralla.

”Aikataulu aiheuttaa meille melkoisia paineita.”
– Tekninen johtaja Mika Raula

Hankkeen tarjouspyyntöasiakirjat ovat nyt valmistuneet ja kaupunginhallitus on eilen päättänyt, käynnistetäänkö niiden pohjalta kilpailutusprosessi.

– Tässä aikataulu aiheuttaa meille melkoisia paineita, kaupungin tekninen johtaja Mika Raula kuvaa ja tarkoittaa sekä itse hankkeen etenemistä että sen valmistumista.

– ARA:n [Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ] mahdollisten tukien haku päättyy 30.4. Kilpailutus vie oman aikansa ja aikaisimmillaan rakentaminen voisi alkaa tämän vuoden lopussa eli kiinteistö ei mitenkään ehdi valmistua ennen kuin hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Laitila aikoo korvata Kaukolankodin vanhainkodin tilat 60-paikkaisella uudisrakennuksella. Valtuuston päätöksellä uudisrakennus toteutetaan vuokramallilla.

Raula kuvaa pahimmaksi vaihtoehdoksi sen, että uusi kiinteistö tehdään ja hyvinvointialue ei haluakaan sitä vuokrata.

Kun valtuusto päätti Kaukolankodin korvaavan uudisrakennuksen rakennuttamisesta, oli Laitilassa käsitys, että hanke tarvitsee sosiaali- ja terveysministeriön luvan. Tämä on sittemmin osoittautunut virheelliseksi.

– Ministeriöltä on saatu vastaus, että kaupunki ei tarvitse tilojen vuokraamiseen poikkeuslupaa. Vuokrasopimuksessa tulee kuitenkin olla irtisanomisehto eli emme voi taata vuokrausta siirtymäajan jälkeen 20 vuodeksi, mikä oli kaupungin tarkoitus.