Kampittaako haastava aikataulu palvelutalohankkeen?

0
Laitila on tehnyt pitkään painopisteen muutosta vanhusten hoivapalveluissa, sillä vanhainkodin tulevaisuus on askarruttanut. Laitoshoidon sijaan tarvittaisiin paljon nykyistä enemmän tehostetun palveluasumisen paikkoja.
 • Tarjouskilpailu vanhusten palvelukodin rakentamisesta on käynnistymässä tuota pikaa.
 • Se tapahtuu tilanteessa, jossa tilojen rakentajalle ei voida luvata pitkää vuokrasopimusta.
 • Laitila on hankkeen kanssa sikäli myöhässä, että hyvinvointialue vastaa vanhuspalveluista jo ensi vuoden alusta lähtien.

Laitilan kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää tarjouskilpailun 60-paikkaisesta ikäihmisten palvelukodin rakentamisesta. Kaupunki toimii kiinteistön rakennuttajana, mutta sitä ei toteuta omaan taseeseen, vaan toimitilat kunnallisten vanhuspalvelujen tuottamiseen on tarkoitus vuokrata kiinteistön rakentajalta.

Valtuusto teki päätöksen vuokramallin toteuttamisesta viime vuoden lopulla. Suunnitelma oli, että kaupunki vuokraa tilat pitkällä 20 vuoden vuokrasopimuksella, jonka jälkeen vuokrasopimus muutettaisiin toistaiseksi voimassa olevaksi.

SITTEMMIN on kuitenkin selvinnyt, että pitkän vuokrasopimuksen solmiminen ei ole mahdollista enää tässä vaiheessa, kun hyvinvointialueet ottavat kunnilta sosiaali- ja terveyspalvelut vastuulleen jo ensi vuoden alusta lähtien. Laitila tuottaa kunnalliset vanhuspalvelunsa enää tämän vuoden ajan, sen jälkeen palveluiden tuottamisesta vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Hyvinvointialue ottaa hallintaansa kunnilta myös tilat, joissa sote-palveluja tuotetaan. Parin vuoden siirtymäajan jälkeen hyvinvointialue voi luopua joistakin tiloista.

 

”On selvä, että emme voi antaa sitoumuksia hyvinvointialueen puolesta noin pitkäksi aikaa.”

KAUPUNGIN tekninen johtaja Mika Raula kertoo, että mikäli hanke etenee ripeästi, asumisyksikön rakentaminen voi alkaa loppuvuodesta. Yksikkö voisi siis valmistua aikaisintaan ensi vuonna eli vasta sen jälkeen, kun palveluntuottajaksi on jo ryhtynyt hyvinvointialue.

– On selvä, että emme voi antaa sitoumuksia hyvinvointialueen puolesta noin pitkäksi aikaa, hän taustoittaa.

Raula sanoo, että yhteistoiminta-alueella on oikeus irtisanoa sopimus joko vuoden 2024 tai 2025 aikana.

– Kaupunki ei voi antaa sitoumustaan jatkaa vuokra-aikaa tämän jälkeen.

KÄYTÄNNÖSSÄ siis rakentaja ryhtyy urakkaan omalla riskillään, sillä kaupunki ei voi antaa takuita pitkästä vuokra-ajasta tai siitä, että hyvinvointialue sen varmasti haluaa vuokrata. Raulalla on kuitenkin luotto siihen, ettei rakentaja jäisi tyhjän päälle.

– Tuntuisi kyllä hyvin oudolta, jos hyvinvointialue ei vuokrasopimusta jatkaisi, koska vanhusten hoivapaikoista on pulaa. Katsotaan, saadaanko tarjouksia.

Raula kuvaakin aikataulun olevan hyvin haasteellinen.

”UUDISRAKENNUKSELLA on tarkoitus korvata nykyinen Kaukolankodin vanhainkoti. ”

UUDISRAKENNUKSELLA on tarkoitus korvata nykyinen Kaukolankodin vanhainkoti. Samalla Laitilan vanhuspalveluissa toteutuisi pitkään suunniteltu painopisteen muutos eli laitospaikkojen sijaan pystyttäisiin tarjoamaan enemmän tehostettua palveluasumista.

Kaukolankodissa on kaikkiaan 52 asukaspaikkaa, joista Laitila omistaa 38, Pyhäranta 11 ja Rauma 3. Laitila on käyttänyt paikkoja enemmän kuin se niitä omistaa. Pyhäranta ja Rauma puolestaan ovat ilmaisseet halukkuutensa myydä omistamansa osuudet Laitilalle.

Laitilan ainoa oma tehostetun palveluasumisen yksikkö sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä ja siellä on noin 20 asiakaspaikkaa.

Millainen yksikkö?

 • Tehostetussa palveluasumisyksikössä asuu henkilöitä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa.
 • Tarjouskilpailu koskee 60-paikkaista asumispalveluyksikköä, jossa on lisäksi päivätoimintatilat sekä toimintaa palvelevia oheistiloja.
 • Asumisyksikköön on tulossa 3 osastoa, joissa kussakin on 20 asukaspaikkaa: 2 tavallista osastoa sekä muistisairaiden osasto.
 • Yksikössä on tarkoitus tarjota myös päivätoimintaa kotona asuville ikäihmisille. Sen tavoitteena on tuoda elämään iloa ja mielekkyyttä sekä poistaa yksinäisyyttä.

Aloite jo kolme vuotta sitten

 • Uudesta ikäihmisten asumisyksiköstä tehtiin valtuustoaloite jo maaliskuussa 2019 eli lähes kolme vuotta sitten. Aloitteen 60-paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön rakentamisesta teki tuolloin itsenäisyyspuolueen valtuustoryhmä.
 • Aloitteessa esitettiin, että kaupunki alkaa välittömästi varautua yksikön suunnitteluun ja toteutukseen sekä tekee pikaisesti ratkaisuja niin yksikön rakentamisen kuin rahoituksenkin suhteen.
 • Hankkeen tie on ollut takkuinen, sillä vasta nyt ollaan tarjouskilpailuvaiheessa.
 • Aikataulu on haastava: ensi vuoden alusta sote-palvelujen tuottamisvastuu siirtyy kaupungilta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.
 • Hyvinvointialue ottaa hallintaansa myös sote-kiinteistöt ja tilat, joissa sen tuottamaa palvelua tarjotaan.