Lähiruoan suosio alueen vahvuus, heikkouksia löytyy myynnistä ja markkinoinnista

0
Vakka-Suomen yrityksissä vahvuuksia ovat muun muassa lähiruoan suosion kasvu sekä käsityötaidot ja perinteiset valmistusmenetelmät.

Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -hankkeessa (Tukeva) on selvitetty ruokatketjun yritysten keskeisimpiä kehittämistarpeita sekä tulevaisuuden näkymiä. Yritysten haastattelujen perusteella laadittiin sekä maakunta- että seutukuntatasolla swot-raportit, joissa tarkastellaan yritysten vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vakka-Suomen raportin kokosi Mirja Junkola Ukipoliksesta.

Vakka-Suomen vahvuuksia ovat muun muassa lähiruoan suosion kasvu, jatkuva tuotekehitys, korkea laatu, tilamyymälät, toimintavarmuus ja ketteryys sekä perinteiset valmistumenetelmät. Heikkouksia löytyy myyntiosaamisesta, verkko-osaamisen puutteesta, tuotantotilojen ahtaudesta, kilpailun puutteesta ja markkinointiresurssin puuttumisesta.

Mahdollisuuksia vakkasuomalaiset yritykset näkivät verkkokaupassa, gluteenittomien tuotteiden lisäämisessä, luomussa, uusiutuvan energian käytössä, sivuvirtojen hyödyntämisessä, viennin lisäämisessä ja kasvisruokabuumissa. Uhkia puolestaan luovat muun muassa raaka-aineiden saatavuuden heilahtelut, sääolosuhteet, työvoiman saatavuus, byrokratian lisääntyminen ja liian pitkä prosessi uutuustuotteiden saamiseksi kuluttajille myyntiin.

Vakka-Suomen erityispiirteitä ovat hyvät kasvuolosuhteet, jonka vuoksi alkutuotantoa on paljon alueella. Alueella olevat vihannes- ja juurespakkaamot ovat liikevaihdoltaan suuria ja myös merkittäviä työllistäjiä. Isoja jalostusyrityksiä löytyy myös leipomo- ja kananmunateollisuudesta, juomien valmistuksen alalta ja kalanjalostuksesta.

Vakka-Suomessa on myös useita pieniä yrityksiä, jotka keskittyvät tiettyjen erikoiselintarvikkeiden valmistukseen.

Ruokamatkailun kehittäminen ja saariston hyödyntäminen ovat alueen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Saariston osalta, johon erityisesti kuuluu Kustavi, aiheuttaa jonkin verran logistisia ongelmia.

Vakka-Suomen alueella tehtiin yhteensä 30 yrityshaastattelua. Valtaosa haastateltavista ruokaketjun yrityksistä olivat elintarvikkeita ja juomia valmistavia yrityksiä.