Laitilalla edessä ilmastokiri – Hinku-kunnat ovat sitoutuneet rajuun päästöjen vähentämiseen

0
Laitilassa on mietittävä muun muassa liikenneratkaisuja.

Vakka-Suomen Hinku-kunnat, Laitila ja Uusikaupunki, ovat laatimassa ilmasto-ohjelmaa. Päästöjen vähentäminen vaatii paljon erilaisia toimia. Hankkeen käynnistämiseksi Laitilassa on järjestetty  CO2-vapaat toimintaympäristöt -tapahtuma, johon oli kutsuttu myös seudun yrityksiä. Tapahtuman ohjelmasta vastasivat Ukipolis ja Valonia.

Tilaisuudessa esiteltiin aluksi kaksivuotinen ilmastohanke Pohjois-Savosta, jossa on laadittu ilmasto-ohjelmia alueen kunnille.

– Kaksi vuotta oli lyhyt aika tehdä ilmasto-ohjelmaa kuntiin. Ohjelman laatiminen vaatii paljon keskusteluja, projektipäällikkö Laura Leppänen Kesto-hankkeesta varoitti. Hän myös korosti, että ilmastoviestintä on erityisen tärkeää, jotta toimiin saadaan sitoutettua kuntien lisäksi myös alueen muut toimijat ja asukkaat.

Ylä-Savossa on vastaava lähtötilanne kuin Laitilassa, eli enimmän osan ilmastopäästöistä tuottaa maatalous. Leppäsen mukaan Ylä-Savossa maatalouden osuus päästöistä on peräti 70 prosenttia. Hankkeeseen kutsuttiinkin mukaan maataloustuottajia, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) paikallisyhdistys ja metsänhoitoyhdistyksiä.

– Mietimme, mitä ilmasto-ohjelmaan voi laittaa maatalouden puolelta. Lisäksi keskustelimme muun muassa metsien hiilensidonnan kyvystä.

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen Valoniasta korosti, että Laitila ja Uusikaupunki eivät lähde ilmastotoimiin mitenkään takamatkalta, päinvastoin.

– Uusikaupunki ja Laitila ovat olleet jo pitkään Hinku-kuntia ja ilmastotoimia on jo tehty, hän totesi.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Hinku-kunnat ovat asettaneet vielä tätäkin kovemman tavoitteen: kunnat ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Leskinen kertoi, että Uusikaupunki on vähentänyt vuosien 2005 – 2019 aikana jo 16 prosenttia päästöistään. Laitilassa on edessä kovempi kiri, sillä Laitilan päästöt ovat vähentyneet vuosina 2005 – 2019 neljä prosenttia.

– Ruokaketju on meidän kaikkien yhteinen, maatalous ei ole vain yhden kunnan asia. Maatalouden kysymyksiä pitää ratkoa koko maakunnan ja maan näkökulmasta, hän muistutti.

Starttiseminaarissa tuotiin esille, että kunta ei voi yksinään toteuttaa päästövähennyksiä. Kuntaorganisaation omien toimintojen vaikutus alueen päästöihin on 5–10 prosenttia. Välillisesti kunta voi kuitenkin vaikuttaa laajemmin.

Leskinen listasi myös asiat, jotka tulevina vuosina ovat tärkeitä.

– Hankintojen ja investointien omistajaohjaus, uudet hukkalämmön käyttöratkaisut, liikenteen ratkaisut sekä energiankäytön vähentäminen kaikilla sektoreilla.

Laura Leppänen onnitteli Laitilaa ja Uuttakaupunkia siitä, että alueella on saatu jo heti alkuvaiheessa yritykset mukaan ilmastohankkeeseen. Vakka-Suomessa yritykset ovat jo nyt investoineet ratkaisuihin, jotka vievät kohti hiilineutraaliutta.