Laitilan Puhelin rakentaa neljä uutta mastoa

0
Laitilaan rakennettavat mastot ovat tämännäköisiä.

Laitilan alueella otetaan käyttöön uutta 5G- teknologiaa tämän vuoden aikana. Riittävän laadukkaan ja laajan peittoalueen saavuttamiseksi pitää alueen mastoverkostoa laajentaa. Tästä syystä Laitilan Puhelin on suunnitellut matkaviestinoperaattoreiden kanssa neljää uutta mastoa Laitilaan. Nämä uudet mastot on tarkoitus rakentaa jo tänä vuonna.

Uudet mastot sijoittuvat alueille, joissa on katvealueita ja langattomat yhteydet ovat siksi toimineet heikommin. Näitä katvealueita on todettu Soukaisissa, Hartikkalassa ja Laustilla. Mastoista kaikki ovat täysin uusia, joista yksi on Vesitornin korvaava masto, jota harkittiin alun perin Opistotalon ja Urheilutalon väliin. Nyt Laitilan Puhelin esittää paikaksi vesitornin läheistä metsikköä, Voimaportaiden ja Pähkinäpensaan rivitaloyhtiön välissä.

– Viereisen taloyhtiön alustava kanta maston sijoituspaikasta on myönteinen.Olemme keskustelleet mastojen sijaintipaikoista yleisesti myös kulttuurineuvos Jukka Vehmaksen kanssa, Laitilan Puhelimen toimitusjohtaja Pasi Mäki kertoo.

Yhtiö haluaa tuoda julkisuuteen kaikki tämän vuoden mastohankkeensa ennen poikkeuslupaprosessia. Toimitusjohtaja toivoo, että Laitilassa ymmärretään, kuinka tärkeitä mastot nykyteknologian mobiilikäytölle ovat. Uusia mastoja tarvitaan kuituyhteyksien rinnalle tukemaan liikkuvien yhteyksien tarpeita.

Parempia verkkoyhteyksiä ja kattavaa peittoaluetta vaatii muun muassa viranomaisten tänä vuonna laajasti käyttöönottama Virve 2.0-verkko, joka käyttää 5G- teknologiaa ja jota käyttävät muun muassa pelastusviranomaiset. 5G-teknologian käyttöönotto kasvattaa osaltaan mastoverkoston tiheyttä sen käyttämän korkeamman taajuuden vuoksi.

– Kattavaa mobiiliverkon peittoa tarvitaan tulevaisuudessa myös koko Kasitien alueella, sillä yhteyksiä käyttävät muun muassa tiellä kulkevat rekat, jotka välittävät ajantasaista tietoa siitä, missä kuljetukset liikkuvat, Mäki kertoo esimerkkinä.

Tiheämpi mastoverkosto tukee myös langattomia yhteyksiä käyttäviä kotitalouksia sekä yrityksiä. Ensisijaisesti Mäki kuitenkin suosittelee kiinteiden ja toimintavarmempien kuituyhteyksien käyttöä, joita mobiiliyhteydet sitten tarvittaessa täydentävät.

– Toivomme, että laitilalaiset hyväksyvät suunnitelmamme. Onhan tässä kyse Laitilan kaupungin kehittymisen edellytyksistä, Mäki perustelee.

Hän huomauttaa, että rakentajana voisi olla jokin kansainvälinen suuryhtiö. Nyt mastoja on rakentamassa paikallinen yhtiö, joka haluaa ottaa paikalliset olosuhteet huomioon.

Mastoverkostossa pitää olla laajemman peittoalueen mahdollistavia isoja mastoja sekä taajama- alueilla esimerkiksi kiinteistöjen katoille sijoitettuja pienempiä ja kevyitä mastoputkia, joiden avulla pystytään kattamaan pienempiä ja suurempaa kapasiteettia vaativia alueita taajamassa. Kiinteistöissä antennit voidaan myös kiinnittää suoraan rakennuksen seinäpinnalle. Isoon mastoon ja sen viereiseen laitetilaan sijoitetaan tukiasemalaitteet sekä varataan paikat vähintään kolmelle operaattorille. Isoja masotja ei voi rakennusten katoille sijoittaa, sillä esimerkiksi Laitilaan suunnitellut uudet 42-metriset mastot painavat yli kuusi tonnia.

Masto vaatii myös muuta infrastruktuuria. Sen maa-aluetarve on muutamia kymmeniä neliöitä. Maston perustuslaatta on 16 neliön kokoinen ja se voi vaatia paaluperustuksen. Mastolle on vedettävä muun muassa sähköliittymä sekä kuituyhteydet, sillä vain mobiiliyhteyden viimeinen yhteysväli mastolta käyttäjän kännykkään on langaton ja muu yhteysosuus hoidetaan kiinteillä kuituyhteyksillä. Lisäksi masto tarvitsee huoltotien sekä 12–16 neliön teknisen tilan, johon sijoitetaan virtalähteet, akustot, verkkolaitteet sekä etä- ja kulunvalvonta.

LPO hakee poikkeuslupaa ja kaavamuutosta Vesitornin läheiselle mastolle jo lähipäivinä, sillä Mäki toivoo, että sen rakentamiseen päästäisiin jo ensi kesänä. Samanaikaisesti rakenteille tulee myös Hartikkalaan suunniteltu 42-metrinen masto, jolle on jo rakennuslupa.

Uusia mastoja on tarkoitus rakentaa tänä vuonna myös Soukaisiin ja Laustille. Laustilla masto sijoittuu olemassa olevan aluelaitetilan viereen, Väkkäräntien varteen. Soukaisissa paikkaa piti hakea, sillä koulun ja kirkon läheisyys sekä VAMA-alueen erityisvaatimukset vaikuttivat sijaintipäätökseen.

– Löysimme onneksi korkeahkon paikan VAMA-alueen laidalta Äijäläntien varresta.

VAMA-alueella tarkoitetaan Laitilan avointa viljelymaisemaa, jonka arvoa nostavat esihistorialliselta ajalta nykypäivään ulottuva asutusjatkumo sekä lajistollisesti arvokkaat laidunniityt ja perinnebiotoopit.

FaktaMastoja on jo noin 20Laitilan alueella on noin 20 mastoa. Ne levittäytyvät laajalle alueelle keskustasta Turun, Rauman, Uudenkaupungin ja Euran suuntaan.

Laitilaan suunnitellut uudet mastot ovat haruksettomia eli vapaasti seisovia 42–60 metrisiä. Tätä suurempia ns. harustettuja mastoja on Laitilan alueella kymmenen, joista esimerkiksi Laitilan Puhelimen Untamalan masto on 80 metriä korkea.

Suurin osa mastoista on Laitilan Puhelimen omistuksessa. LPO vuokraa mastokapasiteettia matkapuhelinoperaattoreille. Mastoissa on pääosin kaikkien operaattoreiden tukiasemalaitteet.