Laitilassa otetaan käyttöön osallistuva budjetointi – Miten sinä edistäisit ikäihmisten hyvinvointia?

0
Hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen ja talouspäällikkö Marika Silvennoinen kertovat Laitilan ottavan käyttöön osallistuvan budjetoinnin, joka antaa kaupunkilaisille päätäntävaltaa.
  • Menetelmän tavoitteena on ottaa kuntalaiset mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.
  • Laitilassa osallistava budjetti otetaan käyttöön nyt ensimmäistä kertaa ja rahat kohdistetaan ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen.

Laitilan kaupunki on päättänyt ottaa käyttöön vielä tämän vuoden aikana niin sanotun osallistuvan budjetoinnin, joka antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mihin Laitilassa tulisi kohdentaa rahaa. Taustalla on ajatus siitä, että asukkaat voivat ohjata rahaa vaikkapa joihinkin tärkeäksi kokemiinsa investointeihin tai hankkeisiin.

– Laitilassa ei ole vielä päätetty millainen summaa osallistavaan budjetointiin lohkaistaan, mutta se tulee hallituksen päätettäväksi vielä kevään aikana, kertoo Laitilan talousjohtaja Marika Silvennoinen.

Kunnissa viime vuosina yleistynyt osallistuva budjetointi ottaa kuntalaiset mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

LAITILASSA asia on uusi, mutta tarkoituksena on luoda osallistuvasta budjetoinnista pysyvä käytäntö. Toistaiseksi on päätetty se, mihin osallistavaan budjetointiin varatut eurot tullaan kohdentamaan:

– Haluamme tukea laitilalaisten ikäihmisten hyvinvointia ja kuulla kaupunkilaisten ajatuksia siitä, millä tavoin heidän mielestään sitä pitäisi tehdä, avaa hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

”Meillä on innostuneet odotukset tämän suhteen ja luotamme laitilalaisten aktiivisuuteen.”

Koska sosiaali- ja terveyssektori siirtyy kunnista ensi vuoden alusta uusien hyvinvointialueiden vastuulle, halutaan Laitilassa toteuttaa jotakin, mikä jää omaan kaupunkiin.

– Tämän puitteissa voidaan toteuttaa euromäärissä mitattuna jokin isompi hanke tai sitten vaikkapa useita arvoltaan pienempiä, Silvennoinen kertoo.

Tarkoituksena siis on, että osallistavaan budjetointiin ohjataan euroja sen verran, että niillä konkreettisesti saadaan jotakin vaikuttavaa aikaan.

LAITILASSA osallistavan budjetoinnin käyttöön otto liittyy osin aloitteeseen, jonka itsenäisyyspuolue teki edellisellä valtuustokaudella.

– Siinä esitettiin, että Laitilassa pitäisi lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia päätöksentekoon. Tässä tavoitteessa osallistava budjetointi on yksi toimintakeino, taustoittaa Kiertokari-Laitinen.

”Voimme toteuttaa jonkin isomman hankkeen tai sitten vaikkapa useita pienempiä hankkeita.”

Kunhan kaupunginhallitus on päättänyt osallistavan budjetin raamit, aletaan kuulla kuntalaisten mietteitä ja ideoita siitä, mihin rahaa tulisi heidän mielestään käyttää.

– Aiomme kuulla kuntalaisten ajatuksia monin eri tavoin. Olemme suunnitelleet ainakin kyselyä kaupungin kotisivuille, kuntalaisiltoja sekä mahdollisuutta antaa ideoita ja palautetta kirjallisena mahdollisesti kirjastoon sijoitettavan palautelaatikon kautta, hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen kertoo.

TALOUSJHTAJA Marika Silvennoinen kertoo tavoitteena olevan, että kuntalaisten valitsemat hankkeet saataisiin tänä vuonna hyvälle alulle.

– Osa voidaan saada toteutettuakin, mutta se riippuu siitä, millaisia ehdotuksia saamme.

Koska osallistuvan budjetoinnin ideana on valmistelun lähteminen kuntalaisista, toiveena on laitilalaisten mahdollisimman laaja osallistaminen.

– Meillä on innostuneet odotukset tämän suhteen ja luotamme kyllä laitilalaisten aktiivisuuteen, koska se on yleensäkin vilkasta, Silvennoinen ja Kiertokari-Laitinen sanovat.

Laitilan Sanomat seuraa osallistuvan budjetoinnin etenemistä kevään aikana.

– Seuraavaksi tosiaan kaupunginhallitus päättää tähän kohdennettavan rahan suuruuden ja sen jälkeen alkaa kuntalaisten kuuleminen, talousjohtaja Marika Silvennoinen kertoo prosessin etenemisestä.

 

Nuoret päättivät: Laitilaan tehdään skeittiparkki

Laitilassa sai pari vuotta sitten alkunsa hanke, joka syntyi puhtaasti paikallisten nuorten aloitteesta.

– Kaupunki halusi kuulla, mihin Laitilassa lasten ja nuorten mielestä pitäisi satsata ja sieltä nousi yksi asia yli muiden, taustoittaa kaupungin nuorisopäällikkö Noora Mantere.

Tuo yksi asia oli skuutti- ja skeittiparkki.

Hankkeen matkalla on ollut mutkia, mutta nyt näyttää siltä, että tänä vuonna temppupotkulautailijoiden ja rullalautailijoiden käyttöön tarkoitettu harrastusalue lähtee konkreettisesti käyntiin.

– Suunnitelmat ovat nyt valmiit ja paikaksi on päätetty Kappelimäen koulun opettajien parkkipaikan vieressä oleva nurmikkoalue, Mantere avaa.

”Kaupunki halusi kuulla, mihin Laitilassa nuorten mielestä pitäisi satsata ja sieltä nousi yksi asia yli muiden.”

TAVOITE oli alkujaan, että valmista olisi ollut jo viime vuonna. Suunnitelmien valmistuminen kuitenkin viivästyi ja matkalla kaupungin 200 000 euron budjettikin puolittui.
– Nyt suunnitelmiin ja rakentamiseen on budjetoitu yhteensä noin 160 000 euroa. Toivomme myös saavamme siihen aluehallintovirastolta rahoitusta.

Nuoria on kuultu myös koko suunnitteluvaiheen ajan.
– Olemme jakaneet suunnitelmista kuvia nuortenideat.fi-sivustolla sekä Instagramissa ja pyytäneet niistä palautetta ja kommentteja. Välillä aikataulut ovat olleet vähän haastavia, mutta nuoret ovat olleet ilahduttavan aktiivisia, Mantere kiittelee.

SKEITTIPARKIN sijainti on ollut yksi pohdittava asia.
– Keskustaan sitä on toivottu, mutta sopivaa rakentamatonta tilaa alueella ei kauheasti ole. Tavoitteena on, että tuo sijainti on sellainen, että puisto palvelee mahdollisimman monenikäisiä.
Erityisen ilahtunut nuorisopäällikkö Noora Mantere on siitä, että nuorten toive on tullut kuulluksi päätöksenteossa. Hän on hyvillään myös siitä aktiivisuudesta, jota nuoret laitilalaiset ovat itse osoittaneet.
– Laitilassa ja laitilalaisten keskuudessa tämä hanke onkin otettu todella hyvin vastaan. Olemme saaneet kiittelevää ja innostunutta palautetta.
Laitilassa nyt suunnitteilla oleva betoninen skuutti- ja skeittiparkki on kaupungissa ensimmäinen laatuaan.