Laitilassa työttömyysprosentti vain 7,9 – Työvoiman kysyntä jatkuu voimakkaana Varsinais-Suomessa

0
Arkistokuva

Varsinais-Suomessa oli tammikuun viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja 10 800 kappaletta eli 75 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 84 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Eniten paikkoja on ollut auki hoitosektorilla, jossa työvoiman kysyntä on ollut yli 49 prosenttia kovempaa tänä vuonna verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, sekä teollisuudessa ja hotelli-­ ja ravintolasektorilla.

Työpaikkamäärän kasvun ansiosta työttömiä oli tammikuussa selkeästi vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa maakunnan seutukunnissa. Vakka-Suomessa oli maakunnan toiseksi alhaisin työttömyysaste, 7,4 prosenttia. Alin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (7,1 prosenttia), korkein Turussa (10,3 prosenttia).

Kuntien väliset erot työttömyydessä ovat merkittäviä. Työttömyysprosentti on korkein Turussa (13,2 prosenttia) ja alin Sauvossa (4,2 prosenttia). Laitilassa työttömyysprosentti oli tammikuussa 7,9. Laitilassa oli tammikuussa 316 työtöntä, vuosi sitten 344. Myös muissa Vakka-Suomen kunnissa työttömyysprosentti oli viime vuotta alhaisempi. Uudessakaupungissa työttömyysprosentti oli 7,2, Pyhärannassa 7,8, Vehmaalla 5,9, Taivassalossa 8,8 ja Kustavissa 8,0.

 

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä oli kaikissa ryhmissä pienempi kuin vuotta aiemmin. Lomautettujen määrä on edelleen koholla normaaliin verrattuna ja se nousi Varsinais-Suomessa 400:lla tammikuun aikana.

 

Tammikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 7 900, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä oli alle 25- ­vuotiaita 300 ja alle 45- ­vuotiaita 3 100. Korkeakoulututkinnon suorittaneita heistä oli 22 prosenttia ja ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa 27 prosenttia. Laitilassa pitkäaikaistyöttömiä oli 77, mikä on lähes kaksinkertainen määrä verrattuna viime vuoden tammikuuhun.