Metsäkirkot, talkoot ja musiikki vetävät väkeä–Laitilan seurakunnan kyselyyn tuli 86 vastausta

0
Juha Kylänpää on tyytyväinen kyselyn vastaajamäärään.

– Kotoisa hyvä yhteishenki, mukava ilmapiiri, nuori vastaaja kehuu Laitilan seurakunnan nuorisotoimintaa.

– En ole juurikaan käynyt kirkossa, mutta livestreamien aikaan katson nykyään jumalanpalvelukset, kertoo eläkeläinen Laitilan seurakunnan yleisökyselyssä.

– Mielelläni osallistun kirkossa musiikkihetkiin, toteaa kolmas vastaaja.

Laitilan seurakunta järjesti joulu-tammikuussa yleisökyselyn, jolla selvitettiin, mitä laitilalaiset ajattelevat seurakunnan toiminnasta ja minkälaista uutta toimintaa kenties toivotaan.

Kyselyn toteuttanut, papin toimesta eläkkeelle jäänyt Juha Kylänpää kertoo, että mitään uusia ideoita ei kyselyssä tullut esiin. Vastauksista ilmeni kuitenkin selkeästi, minkälainen toiminta seurakuntalaisia miellyttää.

Seurakunnan toiminnassa tärkeänä pidettiin kirkon perustoimintaa, kuten jumalanpalveluksia, diakoniatyötä, lapsityötä, nuorisotyötä, leirejä, rippikouluja ja innostajakoulutusta sekä kasteita ja hautajaisia.

Useissa vastauksissa korostettiin myös musiikin merkitystä:

– Gospel-musiikki kiinnostaa.

– Kukkojazzien loistavat muusikot voisivat jazzien aikaan kuulua kirkossa konsertissa.

– Mielelläni osallistun kirkossa musiikkihetkiin. Toivoisin nykyään enemmänkin klassisempaa musiikkia kirkkoon.

– Klassiset kirkkokonsertit ovat minulle tärkeitä ja niitä toivoisin enemmänkin.

Kylänpään mukaan seurakunnan toivottiin järjestävän myös enemmän talkoita, metsäkirkkoja ja metsähartauksia. Yksittäisinä toiveina esitettiin muun muassa teatteria, maalaamista, bibliodraamaa, ulkoilupäiviä, pyöräilykirkkoja, pyhiinvaellusta, Raamattu-luentoja, hengellisen kirjallisuuden kirjallisuus piiriä ja retriittijoogaa.

– Vastauksissa näkyi, että seurakunnalta toivotaan myös avoimuutta lisää. Seurakunnan pitäisi uutisoida toiminnastaan enemmän, hän kiteyttää.

Kyselyssä vastaajat tekivät myös itse kysymyksiä. Vanhaan pappilaan ihmisillä on selvästi vahva tunneside. Seurakunnan hallinnolta kysyttiin, miksi se pitäisi myydä. Myös kirkon remontista kyseltiin, onko se todella tarpeellinen. Jotkut kysymykset olivat hyvinkin konkreettisia, esimerkiksi: miten Laitilan seurakunta määrittelee hyväksyttävät hautamuistomerkit.

Kylänpää kertoo, että Laitilan seurakunnan työntekijät vastaavat kysymyksiin ensi viikosta alkaen Laitila-TV:ssä, seurakunnan verkkosivuilla sekä Laitilan Sanomissa. Lisäksi myöhemmin keväällä seurakunta järjestää yleisötilaisuuden, jossa käsitellään vanhan pappilan myyntiä sekä Laessaaren kappelin remonttia.

Laitilan seurakunta sai kyselyynsä kaikkiaan 86 vastausta. Vastauksia tuli myös muutamalta, jotka eivät osallistu seurakunnan toimintaan sekä Laitilan ulkopuolella asuvalta.

Kylänpää on työskennellyt Laitilan seurakunnassa vuodesta 1981 alkaen, eikä hänen mukaansa sinä aikana seurakunnassa ole tehty vastaavaa kyselyä. Kysely osoitti, että seurakunnan sähköiset palvelut ovat tavoittaneet ihmiset, silti myös konkreettista toimintaa kaivataan. Osa vastaajista toivoi tapahtumia myös lähemmäs omaa asuinpaikkaansa.

Juha Kylänpää muistelee, että vielä 80-luvun alkupuolella noin 20 kylässä toimi oma diakonialähetyspiiri ja kinkereitäkin järjestettiin.

– Mutta sen jälkeen väkimäärä kylissä on vähentynyt ja taloja on tyhjillään, hän vertaa.

FaktaJäsenmäärä laskussaLaitilan seurakunnan jäsenmäärä laskee maltillisesti. Jo vuonna 2019 jäsenmäärä jäi alle 7 000:n. Viime vuoden joulukuussa jäsenmäärä oli 6 543.

Laitilassa kastettiin viime vuonna 46 lasta, kuolleita oli 96.

Laitilan asukasluku oli viime vuoden lokakuussa 8 496. Laitilalaisista siis noin 77 prosenttia kuului kirkkoon.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten osuus väestöstä oli viime vuonna noin 66 prosenttia.