Mielenterveysyksikköön palkataan sittenkin psykologi – päätös lisää tuntuvasti yksikön resursseja

0
Laitilan Sanomat kirjoitti mielenterveysyksikön haastavasta tilanteesta ja hallituksen yksikköä koskevasta päätöksestä 8.2.

Laitilan kaupunginhallitus on muuttanut edellisessä kokouksessa tekemäänsä päätöstä, jolla se äänin 6–3 päätti lakkauttaa kaupungin mielenterveys- ja päihdeyksikön johtavan psykologin viran ja perustaa sen sijaan vastaavan sairaanhoitajan toimen. Päätös olisi tarkoittanut sitä, että yksikössä ei olisi enää työskennellyt lainkaan psykologia.

Hallitus päätti tämän viikon maanantaina, että yksikköön palkataan sittenkin psykologi. Yksikön esihenkilöksi aiotaan kuitenkin psykologin sijaan palkata sairaanhoitaja.

HALLITUS käsitteli mielenterveys- ja päihdeyksikön tilannetta uudelleen, sillä yksikön vastuullisena esihenkilönä lähes neljännesvuosisadan toiminut ja vuonna 2017 eläkkeelle jäänyt psykologi Tita Koski-Stenholm oli tehnyt hallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Laitilan Sanomat uutisoi kaupunginhallituksen aiemmasta päätöksestä ja yksikön haasteista 8.2. Juttuun haastateltiin yksikön nykyistä johtavaa psykologia, Psykologiliiton puheenjohtajaa, asian hallitukselle valmistellutta viranhaltijaa sekä hallituksen päätösehdotukseen muutosesityksen tehnyttä hallituksen jäsentä. Lue lisää: https://www.laitilansanomat.fi/2022/02/mielenterveysyksikkoon-ei-palkata-ainuttakaan-psykologia/

”yksikön toimintamallia kuvataan juuri sellaiseksi, mihin sote-uudistuksella pyritään.”

TEHDYN oikaisuvaatimuksen mukaan hallituksen tulisi kumota aiempi päätöksensä yksikön johtavan psykologin vakanssin lakkauttamisesta ja myöntää johtavan psykologin virkaan täyttölupa.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Laitilan mielenterveys- ja päihdeyksikön yksi vahvuus on juuri sen moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluu sairaanhoitajia, psykologi sekä yksikössä osa-aikaisina työskentelevät yleislääkäri ja psykiatrian erikoislääkäri.

LISÄKSI oikaisuvaatimuksessa yksikön toimintamallia kuvataan juuri sellaiseksi, mihin valtakunnallisella sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksellakin pyritään eli kattava perusterveydenhuolto on ensisijainen hoitopaikka ja tarvittaessa erikoissairaanhoidon palvelu on helposti saatavilla.

Oikaisuvaatimuksessa muistutettiin psykologin ja sairaanhoitajan koulutuksen erilaisuudesta ja myös siitä, että Laitilan mielenterveys- ja päihdeyksikössä ne täydentävät toisiaan. Yksikön johtoon esitettiin oikaisuvaatimuksessa kuitenkin yksiselitteisesti psykologia: ”Erilliset johtamis- ja esimieskoulutukset ilman laaja-alaista teoreettista ja vankkaa mielenterveyden alan osaamista eivät ole riittäviä palveluiden johtamiseen, vaikka antavatkin valmiuksia käytännöllisteknisiin esimiestehtäviin.”

”Hallitus lisäsi yksikön resurssia psykologin palkkaamisella. ”

HALLITUKSELLE asian valmistellut ylilääkäri Tuuli Kuisma ei yhtynyt oikaisuvaatimuksen perusteisiin, joiden mukaan yksikkö tarvitsee myös psykologin. Niinpä kaupunginjohtaja Lauri Katteluksen päätösehdotus oli, että kaupunginhallitus hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Hallitus päätti sekä hylätä oikaisuvaatimuksen että myös lisätä mielenterveys- ja päihdeyksikön resurssia psykologin palkkaamisella. Psykologia ei kuitenkaan aiota palkata yksikön johtoon, vaan hallituksen aikaisempi päätös jäi voimaan siltä osin, että yksikön johtajaksi palkataan vastaava sairaanhoitaja.

Tällä hetkellä yksikön vastuullisena esihenkilönä toimii psykologi, jonka lisäksi yksikössä työskentelee kolme sairaanhoitajaa. Lisäksi yksikössä työskentelee osa-aikaisina terveyskeskuslääkäri ja psykiatri.