Miten puhua lapselle ja nuorelle sodasta? – Sivistysjohtaja Susanne Laaksonen: ”Lasta syytä suojella”

0
On tärkeää tiedostaa, että lapset ja nuoret voivat sosiaalisen median kanavilla, esimerkiksi Tiktokissa, nähdä hyvinkin raakaa ja sensuroimatonta sotakuvastoa. Kuva: Anniina Salminen

Venäjän sotatoimet Ukrainassa saattavat aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta, erityisesti lapsissa. Sota on isosti esillä eri medioissa ja esimerkiksi Suomessa aihetta on lähestytty myös siitä näkökulmasta, pitääkö pelätä Venäjän hyökkäävän myös Suomeen.

Laitilan sivistysjohtaja Susanne Laaksonen muistuttaa, että lapsia on syytä suojella yksityiskohtaiselta uutisoinnilta ja järkyttäviltä uutiskuvilta.

– Mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sitä vähemmän on valmiuksia käsitellä kriisiä ja ymmärtää uutisissa näkyvää sotaa ja väkivaltaa.

VENÄJÄ hyökkäsi Ukrainaan viime viikolla, jolloin Laitilan koululaiset ja oppilaat olivat hiihtolomalla. Laaksonen kertoo, että nyt lomien päätyttyä Laitilan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa käsitellään Ukrainan tilannetta erityisesti silloin, jos lapset ja nuoret ottavat asian esille.

– Kotien lisäksi kouluilla ja varhaiskasvatuksella on tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen vahvistamisessa ja palauttamisessa.

Laaksonen pitää tärkeänä, että lapsella ja nuorella on mahdollisuus kertoa vaikeistakin tuntemuksistaan. Asioita tulee käsitellä lapsen ikätaso huomioiden.

– Jos sota tai jokin siihen liittyvä askarruttaa lasta, häneltä voi kysyä, mitä hän itse ajattelee asiasta. Se on hyvä lähtökohta. Kouluikäisen ja opiskelijan kanssa voi keskustella konflikteista ja sodan uhasta. On tärkeää kertoa tosiasioita ja välttää dramatisointia.

Venäjän hyökkääminen Ukrainaan horjuttaa monien aikuistenkin turvallisuudentunnetta ja saattaa aiheuttaa pelkoa.

– Aikuinen voi vahvistaa lapsen turvallisuudentunnetta pyrkimällä pysymään itse rauhallisena.

SIVISTYSJOHTAJA Susanne Laaksonen muistuttaa siitäkin, että sotaan liittyvät uutiset tai sisältö voivat tavoittaa lapset esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla. Kaikki sisältö ei ole luotettavaa ja sen tarkoituksena saattaa olla myös aiheuttaa mahdollisimman suuria tunnereaktioita vaikkapa uusien seuraajien saamisen toivossa.

– On tärkeää, että aikuiset kiinnittävät nyt huomiota lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöön, koska siellä leviää myös uutisointia ja kuvia, jotka saattavat olla haitallisia lapsen mielelle ja kehitykselle.

Laaksonen muistuttaa, että kouluikäiset ja opiskelijat osaavat kuvitella uutisissa kuvatut uhat omalle kohdalleen, mutta he eivät välttämättä osaa arvioida vaaran todennäköisyyttä.

”Mikäli herää huoli oman lapsen tilanteesta, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä varhaiskasvatukseen tai kouluun.”

HÄN korostaakin lapsen ja nuoren turvallisuuden tunteen vahvistamisen tärkeyttä.– Kannattaa painottaa esimerkiksi sitä, että on myös paljon aikuisia, jotka koko ajan pyrkivät ratkomaan kriisejä. Lisäksi on hyvä auttaa lasta ja nuorta hahmottamaan, että uutisissa kerrotut asiat eivät uhkaa häntä.

Laaksonen kehottaa aikuisia nyt valppauteen.

– Mikäli herää huoli oman lapsen tilanteesta, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä varhaiskasvatukseen tai kouluun. Laitilan opetushenkilöstö ja oppilas- ja opiskelijahuollon työntekijät ovat tukemassa lapsia ja nuoria.

 

  • Lisätietoa lapsen ja nuoren kanssa keskusteluun saa esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitosta: https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsi-uutistulvassa/
  • MLL:n vanhempainpuhelimen numero sekä chat-kanavan yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/
  • Laitilan opiskeluhuollon yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.laitila.fi/palvelut/opetus/perusopetus/oppilashuolto/