Musiikkiopiston loma-ajat mukailevat koulujen lomia

0
Vakka-Suomen musiikkiopistoon palkataan syksyksi kontrabassonsoiton sivutoiminen tuntiopettaja. Kuvituskuva: Ari-Matti Ruuska

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta kokoontui tiistaina vuoden ensimmäiseen kokoukseensa Kustaa Hiekan Lukutuvan Fredrika-saliin. Johtokunta myönsi täyttöluvan kontrabassonsoiton sivutoimisen tuntiopettajan virkaan elokuusta alkaen. Kokouksessa päätettiin myös lukuvuoden 2022–2023 työajoista, jotka noudattelevat musiikkiopiston toimialueen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukioiden työaikoja.

Musiikkiopiston johtokunta antoi lausunnon Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaan lakimuutokseen, joka liittyy taiteen perusopetuksessa suoritettujen opintojen tallentamiseen Koski-koulutustietovarantoon. Asia nähdään myönteisenä ja tärkeänä, koska se helpottaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Oppilaat voivat käyttää rekisterin tietoja esimerkiksi työhön tai koulutukseen hakeuduttaessa tai opintojen aikaisten etuuksien saamiseksi. Maamme hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella ja laki voisi tulla voimaan ensi vuoden alusta.