Sähkövetoinen tavaraliikenne käynnistyi Uuteenkaupunkiin

0
VR Transpointin tavoitteena on kasvattaa sähköllä kulkevien junien osuus 85 prosenttiin seuraavan 5 -8 vuoden aikana. Tavoite vaatii rataverkon sähköistämisen jatkamista.

Turun ja Uudenkaupungin välisessä tavaraliikenteessä koitti maanantaina historiallinen päivä, kun sähkövetoinen tavaraliikenne käynnistyi. Turun ja Uudenkaupungin välinen sähköistetty rataosuus on saanut käyttöönottoluvan, ja nyt VR Transpoint operoi pääsääntöisesti sähkövedolla lannotteisiin erikoistuneen Yaran tuotantolaitokselle.

– Sähköistetyn rataverkon laajeneminen on meille tärkeää. Sähköistyksen myötä voimme lisätä jälleen päästöttömän sähkövetoisen liikenteen osuutta, joka on jo noin 80 prosenttia kaikesta rautateiden tavaraliikenteestä, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Sähkövetoisen liikenteen lisääminen parantaa rautatielogistiikan energiatehokkuutta ja myös logistiikkaketjun tehokkuutta kokonaisuudessaan, kun kuljetukset voidaan hoitaa perille asti yhdellä ja samalla veturilla, kun jatkossa ei enää tarvita veturin vaihtoa Turussa sähköstä dieseliin tai päinvastoin. Myös raideliikenteen päästö- ja meluvaikutukset vähenevät.

– Liikennöintimalli vähentää Yaran kaikkien rautatiekuljetusten hiilidioksidipäästöjä yli 20 prosenttia, sillä nyt koko rataosa Turusta Uuteenkaupunkiin voidaan operoida kokonaan sähkövedolla. Tämä on jälleen yksi askel kohti hiilineutraaleja kuljetuksia, Koskinen sanoo.

Suomessa Yara on vähentänyt lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosenttia reilun 10 vuoden aikana investoimalla katalyyttiteknologiaan.

– Merkittävä osa Yaran Uudenkaupungin raaka-ainekuljetuksista tapahtuu rautateitse. Radan sähköistyksen ansiosta voimme nyt hoitaa Yaran Uudenkaupungin tehtaan rautatiekuljetukset lähes päästöttömästi. Tämä tukee Yaran muita ilmastotoimia, toteaa Yaran Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

VR Transpointin ja Yaran yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tiivistä yhteistyötä on tehty jo monen vuoden ajan kuljetusten kehittämiseksi ja yhteistyössä suunnitellaan niin kalustoratkaisut kuin päästöstrategiat. Myös turvallisuuden saralla yritysten välinen yhteistyö on tiivistä.

Yara kohti hiilineutraaliutta

 • Yaran strategian ytimessä on osallistuminen ilmastoneutraaliin ruoantuotantoon. Yara panostaa vahvasti ilmastomuutoksen torjumiseen tuotannossaan sekä kehittämällä ja tarjoamalla tuotteita, ratkaisuja, työkaluja ja osaamista kestävään viljelyyn.

  Yara Suomen tavoitteena on edelleen vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Uuden päästövähennystavoitteen saavuttamisen kannalta tärkein toimenpide on uusi investointi Uudenkaupungin typpihappotehtaalle.

  Tämän lisäksi tehtailla panostetaan prosessilämmön laajempaan hyödyntämiseen ja selvitetään mahdollisuuksia korvata polttoöljy kaasumaisilla polttoaineilla. Yara on ensimmäisenä lannoitealan toimijana Suomessa julkaissut tuotekohtaiset hiilijalanjäljet.

  Yaran globaalina tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen päästään lukuisilla päästövähennyshankkeilla ja vihreän ammoniakin tuotannon käynnistämisellä. Yaran tavoitteena on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

  YARA LYHYESTI

 • Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristöratkaisujen tuottaja.
 • Suomessa Yaralla on tehtaita Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa sekä kierrätyslannoitteita valmistavat tuotantolaitokset Nokialla ja Viitasaarella.
 • Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä

  YARA UUSIKAUPUNKI

 • Yaran Uudenkaupungin tehtaiden päätuotteita ovat lannoitteet ja typpihappo.
 • Tehtaiden yhteydessä oleva syväsatama mahdollistaa merkittävän lannoiteviennin lähi- ja kaukomarkkinoille.
 • Uudenkaupungin tehtaalla tuotetaan noin 1,3 miljoonaa tonnia NPK-lannoitteita vuodessa, joista reilu 80 prosenttia menee vientiin.