Harri Hiitiölle lähtöpassit–Pyhärannan valtuusto päätti irtisanomisesta äänin 13 – 6

0
Pyhärannan valtuusto valitsi Harri Hiitiön ensimmäisen kerran kunnanjohtajaksi jo heinäkuussa 2018, mutta Turun hallinto-oikeus kumosi valinnan. Hiitiö valittiin uudestaan virkaan maaliskuussa 2020.

Harri Hiitiön pestille Pyhärannan vt. kunnanjohtajana laitettiin piste tiistaina valtuustossa. Valtuusto kävi ensin pitkän keskustelun, jonka pohjana oli tilapäisen valiokunnan perustelut irtisanomiselle. Valiokunnan puheenjohtajana toiminut Piia Gottschalk (yp.) sanoi, että valiokunnassa oli käyty jokainen perustelukohta huolellisesti läpi.

– Olemme miettineet kaikki perusteet, että onko näin tapahtunut vai eikö ole.

Lisäksi Hiitiöltä oli pyydetty kirjallinen vastine tapahtumien kulkuun.

Maija Junkola-Lehtonen (kok.) ei silti pitänyt kaikkia perusteluita täysin pitävinä.

– Olemme kokoomuksen ryhmässä käyneet läpi asioita, jotka vaativat avaamista.

Hän nosti muutaman esimerkin perusteluista, jotka eivät hänestä olleet täysin pitäviä. Yhtenä esimerkkinä oli, että Hiitiö oli viivytellyt hallintosäännön uudistamisessa.

– Miten hän on voinut viivytellä, kun kunnanhallitus ei ole tehnyt siitä päätöstä, Junkola-Lehtonen kyseenalaisti.

Pauli Laivo (yp.) korosti, että kunnanjohtajan irtisanomiseen riittää luottamuksen menetys.

– Päätöksen perusteeksi ei edellytetä erityistä syytä, vaan määräenemmistön luottamuspula riittää.

Junkola-Lehtonen vastasi tähän, että Laivo on oikeassa.

– Mutta jos on listattu asioita, jotka eivät mahdollisesti pidä paikkansa, ollaanko antamassa väärää informaatiota julkisessa päätöksenteossa, hän tivasi.

Markku Laine (kok.) totesi, että asia olisi voitu hoitaa fiksumminkin.

Pitkällisen keskustelun jälkeen Janne Lehtinen (ps.) esitti, että valiokunnan esitystä irtisanomisesta ei hyväksytä, koska tilapäisen valiokunnan esityksessä on esitetty monta tulkinnanvaraista ja epäselvää kohtaa. Teija Valmunen-Karru (kok.) kannatti Lehtisen esitystä.

Asiasta äänestettiin ja äänin 13–6 päätettiin todeta vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön menettäneen valtuuston luottamuksen, irtisanoa Hiitiö kuntalain 43 pykälän nojalla vt. kunnanjohtajan virasta, panna irtisanomispäätös täytäntöön heti ja samalla vapauttaa vt. kunnanjohtaja tehtäviensä hoidosta sekä todeta, että Hiitiön virkasuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua irtisanomisen toimittamisesta ja antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi päätöksen toimeenpano.

Hiitiön irtisanomisen puolesta äänestivät Yhteinen Pyhäranta -ryhmän valtuutetut Ville Aerila, Mika Alitalo, Heidi Arvonen, Piia Gottschalk, Sari From, Helka Huttela, Lauri Juhola, Anna Kim, Hannele Koivula, Pauli Laivo, Jyrki Nurmi, Miikka Roos ja Juha Saarnio.

Irtisanomista vastaan äänestivät Maija Junkola-Lehtonen (kok.), Markku Laine (kok.), Janne Lehtinen (ps.), Sinikka Pirttinokka (kok.), Pirkko Uusi-Oukari (kok.) ja Teija Karru-Valmunen (kok.).

Näin prosessi eteni

Vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö pidätettiin virasta virkarikosepäilyn takia 31.12.2021

Tästä alkaen vs. kunnanjohtajana on toiminut Merja Koski.

Valtuusto asetti 10.2. tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kuntalain 43. pykälän mukaista vt. kunnanjohtajan irtisanomista. Perussuomalaiset ja kokoomus olivat irtisanomismenettelyä vastaan. Päätös valiokunnan perustamisesta tehtiin äänin 13–6.

Tilapäiseen valiokuntaan valittiin: Piia Gottschalk (yp.), Pauli Laivo (yp.), Sari From (yp.), Tino Halminen (yp.) ja Mika Alitalo (yp.)