Hätiköityjä päätöksiä

0

Vuosi sitten Laitila valittiin ottamaan osaa 2-vuotiseen esikoulukokeiluun. Tätä kokeilua markkinoitiin ilmaisella varhaiskasvatuksella näiden tuntien osalta. Mikäli lapsi tarvitsi lisää tunteja hoidon osalle, ne tietenkin ovat maksullisia, mikäli ei, heillä on kuljetus kotiin esikoulupäivän päätteeksi.

Moni valitsi tämän kokeilun, jonka seurauksena kaupungin molemmat päiväkodit ovat nyt niin täynnä, että lapsia ei voida sinne enää ottaa, vaan tarjolla on ei oota. Yksi ryhmä ilmeisesti toimii jo kylillä tilan puutteen vuoksi.

Syksyllä alkavat vielä uudet viisivuotiaiden eskariryhmät, joten tulijoiden määrä sen kuin kasvaa.Vaikka moni valitsi tämän kokeilun, meitäkin on, jotka halusivat valita toisin. Me halusimme lapsemme pääsevän esikouluun Kappelimäkeen.

Perjantain lehdestä saimme lukea karua tekstiä siitä, kuinka tämä meidän valinta ei nyt toteudukaan. Lapsemme joutuvat ensimmäistä kertaa elämässään, kouluiän kynnyksellä, päiväkotiin. Opetushallituksen mukaan esiopetus on osa johdonmukaista etenevää kokonaisuutta kohti koulumaailmaa, nyt kyseessä on kaikkea muuta kuin johdonmukaista etenemistä.

Lehdestä luimme myös, että Kappelimäen lopettaminen on osa taloudentasapainottamisohjelmaa. Jos taloudellista puolta miettii, äkkiseltään tulee mieleen seuraavat kaksi asiaa, joissa ei nyt kyllä puhuta säästöistä:

1) Yksi eskariope voi ottaa oppilaakseen 13 oppilasta ilman avustajaa ja 20 avustajan kanssa. Nyt Laitilan kaupunki on perustamassa uutta päivähoitoryhmää, koska lapsemme käyvät esiopetusta eri opetussuunnitelman mukaan kuin kaksivuotisessa kokeilussa olevat. Eikä myöskään vapaita paikkoja ole. Tähän uuteen ryhmään palkataan 3 työntekijää ja he voivat ottaa sen jälkeen hoitaakseen 21 lasta (eli 7 lasta jokaiselle, eli yksi työntekijä ei voi edes ottaa kaikkia lapsiamme).

2) Toinen huomioon otettava asia on se, että Kappelimäessä on tilat valmiina esikoulua varten, kun taas tätä uutta päiväkotiryhmää varten kaupungin on löydettävä jostain uudet tilat. Missä ne ovat, kukaan ei osaa sanoa. Entä mitä tilojen muokkaaminen esikouluun sekä päivähoitoon sopiviksi maksaa? Kummastakaan ei siis näin äkkiseltään tunnu olevan säästöjä syntymässä.

Koko asialla tuntuu olevan kiire, vaikka lopullista päätöstä pitäisi päättäjien nyt harkita hätiköimättä. Tiesittekö, että kaksivuotisen esikoulun aloittaneilla on oikeus päättää kokeilu ja vaihtaa toiseen esikouluun näin halutessaan. Onko tämä asia tuotu näille valinneille esille? Jos joku päivähoitoa tarvitsematon esimerkiksi haluaakin vaihtaa vapauttaen varhaiskasvatuspaikan jollekin sitä tarvitsevalle, tämä on täysin mahdollista.

Mutta kukaan ei tiennyt, että se on mahdollista, sillä sitoutumista painotettiin jo vuosi sitten, ja päättäjien tahtotila on koulussa olevan esiopetuksen alasajo. Tätä asiaa ei saa päästää tapahtumaan, koska vanhemmilla tulee jatkossakin olla valinnan mahdollisuus lapsensa hoitopaikasta sekä siitä, millaisessa ympäristössä lapsi esikouluaan käy.

Pyydämmekin nyt päättäjiä vielä punnitsemaan asian seurannaisvaikutuksia. Seurannaisvaikutusten arvioinnissa tulisi ottaa myös yhteys vanhempiin ja selvittää, mitä tämä päätös oikeasti aiheuttaa esimerkiksi päivähoitopaikkojen tarpeeseen.

Esikoulu on lapsen velvollisuus, joten kaikkien pakottaminen päiväkotiin ei ole hyvää politiikkaa vaan asian avaaminen ja esiopetussuunnitelman uudelleen pohtiminen tässä maailman tilanteessa olisi nyt paikallaan.

Huolestuneet vanhemmat