Laitilassa kymmeniä ukrainalaislapsia päivähoitoon ja kouluun – Kaupunki perustaa pikaisesti useita varhaiskasvatuksen ja valmistavan opetuksen ryhmiä

0
Sivistysjohtaja Susanne Laaksosella ja varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalosella on pitänyt kiirettä, kun kymmenet ukrainalaislapset pyritään pikaisesti saamaan muun muassa varhaiskasvatuksen piiriin. Torstaiaamuna he istuivat kuvattaviksi Pähkinpensaan päiväkodissa keskelle Ennin, Hillan, Lilian, Senjan ja Zuzannan kahvilaleikkiä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajanut valtavan määrän ukrainalaisia pakolaisiksi ja toistaiseksi heitä on tullut noin 300 Laitilaan.

– Tämä on tosin se kaupungin tiedossa oleva lukumäärä, lisäksi ukrainalaisia on tullut esimerkiksi suoraan maatiloille tai ystävien ja sukulaisten luokse, eikä heidän lukumääränsä ole meillä välttämättä tiedossa, muistuttaa tilanteesta Laitilan sivistysjohtaja Susanne Laaksonen.

Sotaa paenneiden ukrainalaisten joukossa on paljon lapsia ja nuoria, mikä näkyy konkreettisesti myös kaupungin järjestämien peruspalvelujen tarpeen kasvuna.

Kaupunginhallitus on käsitellyt tilannetta maanantaina ja esittää, että tämän vuoden talousarvioon myönnetään lisää määrärahoja muun muassa varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämiseksi ukrainalaislapsille. Yhteensä nyt tiedossa olevan lisämäärärahan tarve on tälle vuodelle yli 700 000 euroa.

Pakolaiset ovat oikeutettuja tiettyihin peruspalveluihin ja valtio korvaa niistä kunnille aiheutuvia kuluja. Hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen tosin muistuttaa Laitilan kaupungin pyrkineen tarjoamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan kattavammin apua ukrainalaispakolaisille.

”Tilanne elää koko ajan ja jo nyt tiedämme, etteivät nämä määrärahat tule riittämään.”

SIVISTYSJOHTAJA Susanne Laaksonen kertoo, että varhaiskasvatukseen esitetään 280 000 euron ja perusopetukseen 220 000 euron määrärahalisäystä. Lisäksi esitetään 200 000 euron määrärahalisäystä muun muassa vuokrakuluihin, kalustehankintoihin sekä hätämajoitukseen varautumisen hankintoihin. Myös Vakka-Suomen kansalaisopistolle esitetään suomen kielen kurssien järjestämiseen 3 500 euron lisämäärärahaa.

– Tilanne elää kuitenkin koko ajan ja jo nyt voin sanoa, että nämä määrärahat eivät tule riittämään, sillä maanantaista luvut ovat eläneet paljon, Laaksonen kertoi torstaiaamuna.

Esimerkiksi peruskouluikäisiä lapsia oli ilmoitettu kouluun maanantaihin mennessä noin 40, torstaina hakemuksia oli jo yli 60.

Lisämäärärahan myöntämiseen tarvitaan vielä valtuuston siunaus, mutta käytännössä kuntapäättäjien hyväksyntä on jo saatu. Niinpä osa toiminnasta on tällä viikolla jo käynnistetty.

– Laitilassa vallitsee vahva yhteinen tahtotila ukrainalaisten auttamisesta, kuvaa hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

LAITILASSA pyritään saamaan mahdollisimman pikaisesti varhaiskasvatuksen piiriin ne Ukrainasta tulleet lapset, joille on päivähoitopaikkaa haettu.

– Varhaiskasvatukseen on saapunut tällä hetkellä olevan tiedon mukaan 25 hakemusta, mutta luku tuntuu kasvavan koko ajan, sivistysjohtaja Laaksonen kertoi torstaiaamun tilanteen.

Jonossa on myös keväälle hoitopaikkaa tarvitsevia kantaväestön lapsia.

Koska vapaita päivähoitopaikkoja ei kummassakaan kaupungin päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ole, on kaupunki päättänyt vuokrata päivähoitotiloja Laitilan Portista. Samoissa entisen hoivasairaalan tiloissa toimi päiväkoti ennen kuin uudet päiväkodit saatiin Laitilaan rakennettua.

Varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen kertoo, että toiminta Laitilan Portissa alkaa niin pian kuin suinkin on mahdollista.

– Eniten aikatauluun vaikuttaa se, miten nopeasti saamme henkilökuntaa rekrytoitua. Tavoite on, että toiminta käynnistyy huhtikuun aikana.

Vuokratiloihin aiotaan siirtää myös tilapulan vuoksi nuorisotalolla tänä vuonna toiminut varhaiskasvatusryhmä.

”Peruskouluikäisiä lapsia oli ilmoitettu kouluun maanantaihin mennessä noin 40, torstaina hakemuksia oli jo yli 60.”

 

TÄMÄN HETKISEN tiedon mukaan Laitilaan on saapunut Ukrainasta yli 60 peruskouluikäistä lasta ja nuorta.

– Maanantaisen tiedon mukaan ilmoittautuneita oli noin 40 ja suunnitelmissa oli perustaa pikaisesti kolme valmistavan opetuksen ryhmää eli kaksi ryhmää alakouluikäisille ja yksi yläkouluikäisille. Nyt tilanne on kuitenkin se, että ryhmiä tarvitaan enemmän ja myös niiden oppilasmäärää on suunnitellusta kasvatettava, sivistysjohtaja Susanne Laaksonen päivitti tilanteen torstaiaamuna.

Laitilassa on aiemmin ollut yksi valmistavan opetuksen ryhmä, joka toimii Kodjalan koulutalossa. Tällä viikolla siellä on toimintansa aloittanut myös yksi ukrainalaislasten valmistavan opetuksen ryhmä. Muut ryhmät aloittavat, kunhan henkilökuntaa saadaan palkattua.

LISÄKSI Laitilassa on esimerkiksi jo aloitettu suomen kielen kurssit Ukrainasta saapuneille. Koulutuksen koordinoi ja järjestää Vakka-Suomen kansalaisopisto.

– Ajattelimme, että varaudumme kolmen kurssin järjestämiseen, mutta jo nyt mukaan on ilmoittautunut 60 ihmistä eli kursseja tullaan varmasti tarvitsemaan enemmän, sivistysjohtaja Susanne Laaksonen ounastelee.

Sivistysjohtaja Susanne Laaksonen ja varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen kertovat, että uudet varhaiskasvatusryhmät aloittavat Laitilan Portin vuokratiloissa heti, kun henkilökunta saadaan palkattua.

Laitilaan tulleita ukrainalaisia halutaan työllistää

Ukrainalaiset voivat hakea joko turvapaikkaa tai pääsyä EU:n jäsenmaiden käyttöön ottaman tilapäisen suojelun piiriin. Tilapäinen suojelu on turvapaikkahakemusta kevyempi prosessi ja sen aikana esimerkiksi saa tehdä töitä.

– Työssäkäynti tosin on mahdollista vasta sen jälkeen, kun on rekisteröitynyt ja saanut päätöksen tilapäisen suojelun piiriin pääsystä, muistuttaa Laitilan kaupungin hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

Hän kertoo, että Laitila on tehnyt alustavaa kartoitusta kaupunkiin saapuneiden ukrainalaispakolaisten keskuudessa siitä, minkä alojen ammattilaisia heidän joukossaan on.

– Se on käynyt selväksi, että heillä on kova halukkuus tehdä töitä. Olemme kartoittaneet heidän osaamistaan juuri siitä näkökulmasta, että heille järjestyisi Laitilasta töitä.

Kiertokari-Laitinen kertoo, että ukrainalaispakolaisissa on esimerkiksi opettajia ja hoitohenkilökuntaa.

– Tavoitteena on, että voimme mahdollisuuksien mukaan työllistää heitä esimerkiksi valmistavan opetuksen ryhmiin koulunkäynninohjaajiksi.

 

Kehitteillä uusi yhteistyömalli

Laitilan kaupunginhallitus toteaa Ukrainan pakolaisten maahantulon eroavan merkittävästi aikaisemmista pakolaiskriiseistä. Ukrainalaiset ovat oikeutettuja tulemaan maahan viisumivapaasti ja oleskelemaan maassa 90 vuorokautta ilman erillistä oleskelulupaa tai viisumia. He voivat heti maahan tultuaan muuttaa eri puolille maata.

Suomeen arvioidaan saapuvan jopa 80 000 ukrainalaista, ja Maahanmuuttovirasto onkin pyytänyt kuntia valmistautumaan hätä- ja tilapäismajoituksen käyttöönottamiseksi.

Maahanmuuttovirasto valmistelee parhaillaan kuntien kanssa uudenlaista toimintamallia. Ajatuksena on, että kunnat voisivat tuottaa esimerkiksi vastaanottolain mukaiset palvelut ilman, että kuntaan perustetaan vastaanottokeskusta. Samalla valmistellaan palveluiden korvausperiaatteita.

Myös Laitilan kaupunki käy asiasta aktiivista keskustelua Maahanmuuttoviraston kanssa.