Odotettavissa hieman viimevuotista vaikeampi kelirikkokevät

0
Tuuliset ja aurinkoiset säät edesauttavat teiden kuivumista.

Lounais-Suomen maakuntiin ennustetaan viimevuotista vaikeampaa, mutta pidemmällä tarkasteluvälillä varsin tavanomaista kelirikkokevättä, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta kerrotaan.

– Maakuntiemme kelirikkotilanne on kuitenkin valtakunnallisesti katsottuna edelleen useita muita maakuntia helpompi, ely-keskuksesta kerrotaan.

Soratiet vettyivät lokakuun runsaiden sateiden takia. Tierungot eivät ehtineet kuivua ennen marraskuun lopussa tapahtunutta nopeaa jäätymistä.

– Vettä voikin paikallisista olosuhteista riippuen olla yhä runsaitakin määriä tierakenteeseen sitoutuneena. Pohjaveden pinta on lähes koko alueella tavanomaista korkeammalla. Alueellamme paikoin tavallista runsaampi lumitilanne aiheuttaa sulamistilanteessa lisää vesikuormaa.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan tiestö on routaantunut tänä talvena hieman keskimääräistä syvemmälle. Epätasaisesta routimisesta johtuvia pituushalkeamia voi esiintyä päällystetyllä tieverkolla paikallisesti.

Sorateille voi syntyä tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, jossa tien pinta muuttuu pehmeäksi ja liejuuntuu. Mikäli syvemmälle tierakenteeseen on jäätymisvaiheessa sitoutunut runsaasti vettä, se voi sulaessaan aiheuttaa pistemäisesti runkokelirikkoa. Jälkimmäinen voi tien kantavuuden heikkenemisen johdosta aiheuttaa suurempaa haittaa etenkin raskaalle liikenteelle.

– Sorateiden kelirikon hoidon osalta kulunut talvi on maakuntiemme tiestöllä ollut helppo. Marraskuun lopussa alkaneet pitkät yhtenäiset pakkaskaudet ovat pitäneet sorateiden pinnat pääsääntöisesti jäässä.

Talviajan pintakelirikon hoito on vaatinut vähäisiä toimenpiteitä ja ylimääräinen kelirikkomurskeiden ajo on ollut vähäistä.

– Kevään kelirikon muodostuminen riippuu kuitenkin hyvin paljon kevään tulevista säistä. Eri teiden välillä voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua.

Tuuliset ja aurinkoiset säät edesauttavat tierakenteen kuivumista, jolla on positiivinen vaikutus kelirikon synnyn estymiseen. Myös yöpakkaset kuivattavat tierakenteiden pintaa.

Ennusteiden valossa tiestölle on odotettavissa painorajoituksia. Painorajoituksia ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä asetetaan teille tarpeen mukaan.

Tienkäyttäjiä kehotetaan sovittamaan ajonopeutensa tiellä kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan. Raskaita kuljetuksia kannattaa pyrkiä ajoittamaan kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan.