Päätökset Pyhärannassa nuijitaan yksinvaltaisesti

0

Pyhärantaa on aikanaan kehitetty tasapuolisesti ja pääsääntöisesti sopuisasti.

Nyt Suomen sitoutumattomin kunta kuulostaa hyvältä, jos oletuksena on, että politiikka on suhmurointia yhteistyön sijasta. Ennen kuntavaaleja kaikki ehdokkaat ilmoittivat haluavansa yhteistyötä ja kuntalaisten osallistamista. Totuus on kuitenkin osoittautunut täysin toisenlaiseksi. Kuntalaisten hyvinvointi jää toissijaiseksi ja normaalit toimintatavat päättäjien kesken puuttuvat kokonaan. Vaalilupaukset on unohdettu. Sanat ja teot eivät kohtaa.

Valtuustokausi alkoi elokuussa ja sen jälkeen suurin ryhmä ei ole kutsunut pienempiä ryhmiä neuvotteluun. Kuntastrategiaa ei ole valmisteltu valtuutettujen kesken kuin 20 minuutin ryhmätyön ajan.

Hallintosääntöuudistus on valtuuston käsittelyssä 15.3. Sitä ei ole ollenkaan valmisteltu ryhmien/valtuutettujen kanssa yhteistyössä keskustelemalla. Hallintosääntö oli marraskuussa valtuuston iltakoulun listalla, mutta siihen asti ei ehditty. Yhden iltapäivän ja illan täyteen tungetulla asialistalla oli talousarvio, sote-valmistelun edistäminen, kunnan strategia ja hallintosääntö. Ottaen huomioon, että yli puolet valtuutetuista on uusia, eikä yhtään oman kunnan talousasioihin perehtymistilaisuutta järjestetty, asialista oli pitkä ja liian paljon asiaa yhteen iltaan.

Joulutauosta ei ollut tietoakaan, kuten muissa kunnissa. Talousarvio oli pakko hyväksyä valtuustossa 27.12. puutteellisena, koska kunnan maksuliikenne olisi pysähtynyt tammikuun alussa. Mittarit ja toiminnalliset tavoitteet puuttuivat, joita ryhmämme vaati erillisellä ponnella ja ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen nämä tulee olla mukana. Ponsiesityksemme puuttuu pöytäkirjan liitteistä.

Uuden luottamushenkilöjohdon aika on mennyt kunnanjohtajan erottamisprosessiin. On käynnistetty irtisanomismenettely, jonka perusteina on listattu asioita, jotka tehtyjen päätösten tai kuntalain mukaan eivät pidä paikkaansa ja saattavat tulla kunnalle kalliiksi. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan toimeenpanema väliaikainen virasta pidättäminen tehtiin kuulematta asianosaista, joka on lain mukaan tehtävä ja myös työnantajan velvoite. Se tehtiin vasta virasta pidättämisen jälkeen ennen valtuuston kokousta. Onko tämä luvattua luottamusta, lojaalisuutta, yhteistyötä, avoimuutta ja toisten ihmisten asiallista kohtelua.

Tässä suora lainaus: YP-ryhmän tavoitteena on päätöksenteon avoimuus.

Jyrki Nurmi peräänkuuluttaa Pyhärannan kunnallispolitiikkaan avoimuutta ja luottamusta.

Nyt päättyvällä valtuustokaudella kunnan päätöksenteko on ollut sulkeutunutta. Päätöksistä ei tiedotettu eikä niitä perusteltu.

”Pyhäranta on leimattu riitteleväksi kunnaksi. Kun päättäjät toimivat jatkossa lojaalisti ja avoimesti, silloin ei ole aihetta riidellä”, Nurmi sanoo. (HS 14.6.2021). Sanat ja teot ovat aika kaukana toisistaan.

Hallintosäännön päivitys on aloitettu ilman yhteistä päätöstä. Tarkoituksena on organisoida toiminnot uudella tavalla palauttamalla lautakunnat. Se lisää byrokratiaa ja kustannuksia pienessä kunnassa. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö ja kuntalaisten osallistaminen voi hyvin korvata vapaa-aika, kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunnan.

Sivistystoimi on toiminut Pyhärannassa hyvin lukuun ottamatta päivähoidon kapasiteettia. Hallintosäännössä esitetään sivistystoimenjohtajaa, vaikka nykyisellään kaikki on toiminut hyvin rehtorien sopimalla työnjaolla yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Talousarviovaikutuksia hallintosäännön osalta ei ole ainakaan toistaiseksi tuotu tiedoksi. Myös kuntastrategia on tekemättä. Yleensäkin eurojen seurannalla ei näytä olevan merkitystä. Veronmaksajat voivat käydä vähiin tällaisella toiminnalla.

Huomionarvoista on myös se, että nykyisen hallintosäännön mukaisia jaostoja ei ole kesän kuntavaalien jälkeen edes valittu. Miten lautakunnat saadaan toimimaan, jos jaostoja ei ole saatu edes valittua?

Yhteinen Pyhäranta ei ole uudistanut päätöksentekoa lupaamallaan tavalla. Pikemminkin se on tuonut salaisen valmistelun ja keskustelun rajoittamisen normaaliksi toimintatavaksi. Siltojen rakentamista ei ole edes yritetty. Ongelmat olivat nähtävissä jo ehdokashankinnassa, kun monella vastauksena oli, ettei uskalla lähteä ehdolle. Mistä se kertoo, jos kuntalaisten tunne on tuollainen? Sosiaalidemokraatit ja Keskustapuolue eivät asettaneet ollenkaan ehdokkaita.

Aina on asioissa jotain hyvääkin. ”Sitoutumattomuus” on tuonut positiivisena asiana sen, että valitukset ovat vähentyneet roimasti ja viranhaltijat voivat keskittyä rauhassa varsinaisiin työtehtäviin valituksiin vastaamisen sijasta. Töiden organisointi onkin jo lupaavasti edistynyt. Toiseksi sosiaalisessa mediassa pitkään jatkunut vihapuhe ja disinformaatio on lähes kokonaan loppunut.

Valituksiin toki olisi aihetta, mutta harvalla luottamushenkilöllä on aikaa ja resurssia tehdä näitä. Esimerkiksi kaikki kokoukset eivät ole olleet laillisia. Mm. valtuutetut eivät ole saaneet päätöksenteossa tarvittavia tietoja ja pöytäkirjoista puuttuu liitteitä. Näistä on mainittu kunnan johdolle tuloksetta.

Yllä olevan perusteella jokainen voi pohtia, miten Pyhärannan vetovoimaa voisi lisätä, niin että kunnan itsenäinen päätöksenteko voidaan turvata. Vai olisiko parasta lähteä hakemaan kumppaneita naapurikaupungeista kuntalaisten palvelujen ja hyvinvoinnin parantamiseksi? Kaunis ja karu luonto pysyy. Niistä voi jokainen nauttia edelleen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Perussuomalaisten valtuustoryhmä