Pyhärannan rantayleiskaava päivitetään

0
Arkistokuva: Marko Mattila

Pyhärannan kunnanhallitus käynnisti rantayleiskaavan muutostyöt tiistaina. Talousarviossa kaavan päivittämiseen on varattu määräraha kuluvalle ja ensi vuodelle. Kaavatyön tavoitteena on tarkistaa ja korjata 16 vuotta sitten laadittu rantayleiskaava vastaamaan nykyisiä lainsäädäntöjä sekä tarpeita.

Rantayleiskaavan mitoitusta ei kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa, joten rakennuspaikkoja ei lisätä, kantatiloja ei tarkastella eikä mitoituslaskentaa tehdä uudelleen. Voimassa olevassa kaavassa olevat mahdolliset mitoitusvirheet korjataan, jos sellaisia havaitaan.

Yleiskaavan päivittämisessä tavoitellaan myös esimerkiksi loma-asunnon rakennuspaikkojen rakennusoikeuden nostamista rakennuspaikan olosuhteiden niin salliessa sekä puolustushallinnon aluevarauksia ja käyttötarkoituksia tarkistamista tarvittaessa.