Pyhäranta mukaan kahteen seudulliseen hankkeeseen

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan kunta lähti mukaan kahteen seudulliseen hankkeeseen. Toinen oli nuorten tuetun asumisen ja aikuisten ohjaajapalveluiden seudullinen kilpailuttaminen.

Tuettu asuminen on palvelu, joka hankitaan itsenäiseen asumiseen kykenemättömälle 18 vuotta täyttäneelle nuorelle. Ohjaajatuen tarve voi olla päivittäinen tai useita kertoja viikossa tarvittavat ohjaajakäynnit ja tuki. Ohjaajapalvelu joudutaan hankkimaan ostopalveluna omassa asunnossa asuvalle nuorelle, jolla on tarve viikottaiseen tai päivittäiseen tukeen,

Pyhärannan kunnanhallitus lähti lisäksi mukaan Varsinais-Suomen kestävän kasvun hankkeeseen. Hankkeeseen osallistuminen ei edellytä Pyhärannan kunnalta rahoitusta eikä työpanosta.

Hankekauden toimenpiteillä tavoitellaan sote-uudistuksen ja Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden toteutumista muun muassa parantamalla sote-palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta nopeuttamalla hoitoon pääsyä sekä kaventamalla hyvinvointi- ja terveyseroja. Hankkeelle haeaan 3,6 miljoonan euron valtionavustusta.