Taminanojan pohjapatohanke etenee – Kaarnijärven, Lukujärven ja Särkijärven vesikorkeusvaihtelut saadaan kuriin

0
Tamina-hankkeen puuhamiehet Raimo Laaksonen ja Jari Keskitalo esittelevät Lukujärven laskuojalla ojanperkaus- ja pohjapatosuunnitelmia.

Jussi Vaajasaari 

Lukujärveltä laskevaan Taminanojaan rakennetaan pohjapato. Pohjapadon tarkoituksena on nostaa Kaarni-, Luku- ja Särkijärven keskiveden korkeutta. Tavoitteena on myös vedenkorkeusvaihteluiden hillitseminen, veden laadun parantaminen ja rehevöitymisen estäminen. Hanketta varten on perustettu vesioikeudellinen yhteisö.

Järvien omistajia edustavat Laustin, Seppälän ja Kouman yhteisten alueitten osakaskunnat. Osakaskunnat ovat antaneet valtuutuksen vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen. Kaarni-, Luku- ja Särkijärven vesioikeudellinen yhteisö toteuttaa Taminanojan pohjapatohankkeen vuoden loppuun mennessä.

– Kahden valittajan takia hankkeen toteutus on viivästynyt neljä vuotta, mutta nyt päätöksen tultua lainvoimaiseksi hankkeen toteuttaminen on tullut ajankohtaiseksi, sanoo Kaarni-, Luku- ja Särkijärven vesioikeudellisen yhteisön puheenjohtaja Raimo Laaksonen .

Vuosittainen veden pinnan korkeusvaihtelu kyseisillä järvillä on pahimmillaan noin 70 senttimetriä.  Se on aiheuttanut ongelmia rantakiinteistöjen käytölle ja veden laadulle. Varsinkin kesäaikoina veden pinnan ollessa alimmillaan vaihtelu on heikentänyt veden laatua ja edesauttanut rehevöitymistä.

– Taminanojaan rakennetaan pohjapato ja oja  perataan. Tierummut Rantalantiellä, Taminantiellä ja Taminan mökkitiellä uusitaan. Näin veden virtaus yläveden aikana paranee, selittää vesioikeudellisen yhteisön hallituksen jäsen Jari Keskitalo.

Tamina-hankkeeksi kutsutun suunnitelman kokonaiskustannusarvio on noin 50 000 euroa, johon on haettu avustusta Ravakalta. Avustuspäätös saadaan lähiaikoina. Hankkeen toteuduttua loput rahoituksesta kerätään niiltä osakkailta, jotka hyötyvät hankkeesta.

– Hankkeen vaikutusalueella on noin 200 mökkiläistä. Kustannuksia pyritään pienentämään talkootöiden ja yhteistyön avulla, sanoo vesioikeusedellisen yhteisön sihteeri Matti Nurminen.

Taminanojaan tehtiin jo 1960- ja 1970-luvuilla suunnitelmat pohjapadosta. Hankkeet raukesivat Länsi-Suomen vesioikeuden käsittelyissä. Silloiset suunnitelmat on tehty niin hyvin, että ne ovat soveltuneet hakemukseen lähes sellaisenaan.

Vuonna 1999 perustettu Länsi-Laitilan järviseura ei voinut viedä Taminanojan pohjapatohanketta eteenpäin, koska sillä ei ole vesialueen omistajien valtuuksia. Järviseura on päätetty purkaa.

– Kiitämme osakkaita hyvästä yhteistyöstä hankkeen toteuttamiseksi. Erityisen kiitoksen saavat edesmenneet Raimo Aalto, Pentti Isotupa ja Raimo Kainu, sanoo Raimo Laaksonen.

Lukujärveen (pinta-ala 123 hehtaaria) tulee laskuojat Kaarnijärvestä (58 ha) ja Särkijärvestä (111 ha). Järven luusuasta saa alkuunsa 700 metriä pitkä Taminanoja, joka laskee 3,5 metriä alempana sijaitsevaan Pitkäjärveen.

HISTORIAA:
  • Männäisten ruukin tarvitseman vesivoiman turvaamiseksi päätettiin Särkijärven laskuvedet ohjata Hankeranjärven kautta Sirppujokeen. Tätä varten rakennettiin vuosina 1787−1788 Taminanojaan sellainen pato, joka nosti Lukujärven vedenpintaa noin 1,5 metriä korkeammalle. Lukujärven vedet saatiin tulvimaan Särkijärven yli Lamminjärveen, jonka itäpäähän oli kaivettu lasku-uoma Hankeranjärveen. Hankkeen vastustajat purkivat padon vuonna 1817 eikä sitä enää rakennettu uudelleen. Silloin itäinen lasku-uoma tyrehtyi ja vesi virtasi taas Särkijärveen.
    Historian lähde: Wikipedia