Uuden Laessaaren asuinalueen rakentaminen aiotaan aloittaa tänä vuonna

0
Laessaaren uuden asuinalueen asemakaavaehdotus näyttää tältä. Alueelle on tulossa parikymmentä omakotitonttia. Kuva: Laitilan kaupunki/ Kaavoituskatsaus

Seuraavaksi on vuorossa Kotoharjun omakotialueen laajennus sekä kokonaan uusi asuinalue Kodjalan maalaismaisemaan.

Laitila aikoo lisätä omakotitonttitarjontaansa lähivuosina tuntuvasti. Valikoimaan halutaan tontteja sekä niille, jota toivovat asuinpaikkaa läheltä kaupungin keskustaa että niille, jotka kaipaavat maaseutuympäristöä.

Kolme keskeisintä hanketta omakotitonttimarkkinoiden näkökulmasta ovat Kotoharjun asuinalueen laajentaminen sekä Laessaaren asuinalueen laajentaminen lähelle keskustaa Laessaaren kappelin viereen ja uuden asuinalueen kaavoittaminen Kodjalan kylän maalaismaisemiin Kodjalan koulutalon lähipiiriin.

”tonttitilanne on Laitilassa sellainen, että tarjolla on oikeastaan vain hajatontteja.”

KAUPUNGIN tekninen johtaja Mika Raula piti katsauksen ajankohtaisista kaavoitusasioista Laitilan päättäjille kaupunginvaltuustossa viime viikon maanantaina 21. maaliskuuta. Hän kertoi, että omakotitonteista on pulaa.

– Meillä alkaa olla tonttitilanne Laitilassa sellainen, että tarjolla on oikeastaan vain hajatontteja.

Raula kertoikin, että kaupungin tavoitteena on saada nopealla aikataululla uudet tontit ja asuinalueet rakennuskuntoon.

”Laessaaren omakotialueelle  aiotaan kaavoittaa noin 20 pienehköä omakotitonttia.”

LAESSAAREN alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaupunginhallitus hyväksyi aivan hiljattain.

Aikomus on, että Laessaaren aluetta lähdettäisiin rakentamaan jo tänä vuonna. Seuraavaksi lähdetään sitten rakentamaan Kotoharjun aluetta, mutta nämä saattavat osin mennä päällekkäinkin, Raula kertoo aikatauluista.

Laessaaren omakotialueelle kappelin ja hautausmaan läheisyyteen aiotaan kaavoittaa noin 20 pienehköä omakotitonttia.

” On tärkeää, että meillä on erilaisia asuinalueita ja tarjontaa erilaisista tonteista.”

KOTOHARJUN asemakaava-aluetta aiotaan puolestaan laajentaa niin, että nykyinen suosittu asuinalue kasvaa. Lisää tontteja kaavoitetaan Kotoharjun omakotialueen viereiselle, sen koillispuolella sijaitsevalle, metsäalueelle.

– Kotoharjun laajennusosan ensimmäisiä luonnoksia tehdään parhaillaan ja luonto- ja rakennettavuusselvitykset siellä on jo tehty, Raula avasi tämänhetkistä tilannetta.

Kotoharjun asuinalueen laajennusta koskeva kaava-aineisto on tarkoitus asettaa nähtäville vielä tämän vuoden aikana.

KODJALAAN puolestaan suunnitellaan maalaismaisempaa omakotialuetta. Kaupunki sai omistukseensa maanvaihdosten myötä Jussi-nimisen alueen, jonne aiotaan kaavoittaa omakotitontteja.

– On tärkeää, että meillä on erilaisia asuinalueita ja tarjontaa erilaisista tonteista, Raula muistuttaa ja luonnehtii Kodjalaan suunniteltua aluetta maalaismaiseksi.

Kuitenkin siinä on Kodjalan koulu vieressä ja kunnallistekniikka lähellä eli siihen päästään kustannustehokkaasti tekemään tontteja.

”HALLITUS päätti käynnistää Ilvesvuori–Matovuori-alueen asemakaavoituksen.”

KAUPUNGINHALLITUS päätti keväällä 2017, että kaupunki käynnistää Ilvesvuori–Matovuori-alueen asemakaavoituksen. Alueelle kaavoitetaan omakotitontteja.

– Muuta ei kuitenkaan vielä ole oikeastaan päätetty, ei edes sitä, milloin kaavoitustyö konkreettisesti käynnistetään.

Kaava-alueen laajuus varmistuu lisäselvityksillä. Ilvesvuoren ja Matovuoren alue sijoittuu Tuunan asuinalueen kylkeen.

– Korostan nyt, että emme tule kajoamaan Ilvesvuoren ja Matovuoren kallioalueisiin tai ulkoilureitteihin, vaan kaavoitus koskee peltoalueita, joihin siis uusia tontteja aiotaan sijoittaa, tekninen johtaja Mika Raula tähdensi valtuustossa.

Ilvesvuoren ja Matovuoren metsä- ja kalliomaasto on suosittua ulkoilualuetta, jonka kohtalosta on usein oltu alueen kaavoittamisesta puhuttaessa huolissaan.

Kotoharjun suosittua asuinaluetta aiotaan laajentaa sen vieressä olevalle metsäalueelle. Kuva: Laitilan kaupunki/Kaavoituskatsaus

KAAVOITUSKATSAUS oli valtuuston kokouksessa tiedoksi valtuutetuille, mitään päätettävää asiassa ei ollut.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Alkio (kesk.) muistutti yleisluonteisesti kaavoituksen eli maankäytön suunnittelun olevan jopa tärkein asia kuntien kehittämisessä.

– Hyvä rakentaminen onnistuu vain siten, että on tehty tarkoituksenmukaista ja laadukasta kaavoittamista, olkoon kyse sitten teollisuudesta tai omakotirakentamisesta. Tonttitarjonnassa pitää olla vallinnanvaraa.

Alkio harmitteli, että Laitilassa Kasitie on syönyt niin paljon paukkuja viime vuosina.

– Kaavoitustyö on oikeastaan jäänyt Kasitien jalkoihin ja nyt kannattaa kaavoitusasioita viedä vahvasti eteenpäin.

Valtuutettu Heikki Peltola (kok.) katsookin, ettei Laitilan kannata enää uhrata voimavaroja juurikaan Kasitien suunnitelmiin, koska koko hanke tuntuu olevan jäissä.

Valtuutettu Oskari Pilppula (kesk.) korosti uusien asuinalueiden markkinointia.

– On hienoa, että Laessaaren kaavoitus on saatu valmiiksi ja Kotoharjun kaavoitus etenee. Nyt pitää löytyä resursseja myös hyvään ja tehokkaaseen markkinointiin.

 

Samppanummelle teollisuusalue

Laitilan tekninen johtaja Mika Raula kertoi keskeisimpiä kaavoitushankkeita valtuustolle esitellessään, että yksi kaupungin kiireellisimpiä kaavoituskohteita on Samppanummen teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus.

Laitila aikookin toteuttaa Samppanummen hankkeen nopeasti. Selvitysalue on kooltaan noin 120 hehtaaria ja se levittäytyy Piikarahkan, Kirkkelinnan ja Ruskiasuon alueille. Kiireelle on hyvä syy:

– Meillä on nyt tilanne sellainen, että teollisuustontteja ei oikeastaan ole lainkaan raskaampaan käyttöön eli tuotantopuolen yrityksille, Raula pohjusti.

Suurin osa teollisuusalueeksi kaavaillusta alueesta on kaupungin omistamaa.

– Lisäämme teollisuusalueeksi kaavoitettavaa aluetta sitä mukaa, kun saamme yksityisiä maa-alueita mukaan.

Lähtökohtana on kuitenkin ollut se, että teollisuusalueen ytimenä on kaupungin oma maa-alue.

– Se on kustannustehokasta, kun omassa omistuksessa olevaa aluetta kaavoitetaan.

Samppanummella on jo luontoselvitykset tehty ja kaavoittajakin on valittu.

 

Kuinka paljon kaavoitusta rajoittaa Laitilan viljelymaisema -merkintä?

Kaavoitus lähtee valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvosto päättää valtakunnallisesti tärkeiksi katsottujen alueiden rajaukset. Laitilassa sijaitsee laajahko maisemallisesti arvokkaaksi määritelty alue, joka on nimetty Laitilan viljelysmaisemaksi. Se astui voimaan maaliskuun alussa.

– Emme tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta pelkään, että se jarruttaa meidän kehitystä, Laitilan tekninen johtaja Mika Raula sanoi valtuustossa.

Päätös saattaa rajoittaa esimerkiksi rakentamista, mutta kuinka, se jää nähtäväksi.

– Meille on kerrottu, että se ei rajoita niin paljon kuin Natura. Monessa kohtaa kuitenkin viitataan, että tämä on Laitilan viljelysmaisemaa, joten on siinä iso pelko, että se jarruttaa kehitystä oikein paljonkin, hän myöntää.

Tekninen johtaja Mika Raula kertoo Laitilan tehneen valtioneuvostolle esityksen siitä, että Laitilan viljelysmaisema-alueesta jätettäisiin pienehköjä keskustan tuntumassa olevia alueita ulkopuolelle.

– Ei auttanut, alue pysyi muuttumattomana.

 

Keskeiset kaavoitushankkeet 2022–2024

Yleiskaavatyöt:

1) Keskustan alueen osayleiskaavan laatiminen. Selvitystyö käynnistyy vuoden 2022 aikana.

2) Kolsa–Juvansuo-tuulivoimaosayleiskaava. Selvitystyöt käynnissä, mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettu nähtäville ja julkaistu yhdessä ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa.

Asemakaavatyöt:

1) Kotoharjun asemakaavamuutos laajennus. Asemakaavamuutoksen selvitystyöt valmistuneet, kaava-aineistoa nähtäville vuonna 2022.

2) Kodjalan alueen asemakaavoitus. Selvitystyöt valmistuneet, kaava-aineistoa nähtäville vuonna 2022.

3) Ilvesvuori–Matovuori-alueen asemakaava. Aloitus odottaa alueen lisäselvitystöiden valmistumista.

Lähde: Laitilan kaupunki