Vallan katsottiin jakautuvan liian kapeille harteille – Aluevaltuustossa keskeneräiseksi luonnehdittua hallintosääntöä arvosteltiin, mutta hyväksyttiin

0

Hetken historiallisuutta korostettiin keskiviikkona useampaan kertaan, kun Varsinais-Suomen aluevaltuusto kokoontui ensimmäistä kertaa. Kokouksessa lyötiin lukkoon jo etukäteen sovitut puheenjohtajavalinnat, hallituspaikat sekä lautakuntien kokoonpanot.

Valtuusto hyväksyi myös hallintosäännön yksimielisesti, vaikka sitä kohtaan ilmaistiin myös tyytymättömyyttä.

Valtuuston vt. hyvinvointijohtajaksi valitsema Antti Parpo alusti hallintosääntöä korostamalla sitä, että hallintosääntöä tullaan vielä muuttamaan.

– Kun vuosi 2023 alkaa, tällainen hallintosääntö ei tule olemaan enää. Sieltä puuttuvat virkakoneisto kokonaan ja tuotannon hallintosääntö kokonaan. Tätä tullaan tämän pohjalta jatkamaan, Parpo huomautti.

Osaa valtuutettuja hiersi hallintosäännön hallituskeskeisyys. Hallintosäännössä ikäkaarimallin mukaisesti jakautuneilla lautakunnilla on valmisteleva rooli ja varsinaiset päätökset tehdään hallituksessa.

Myös keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä huomautti, että perustuslaki edellyttää kansanvaltaista hallintoa ja tästä syystä Varsinais-Suomessa on päätetty lautakuntamallista.

Ala-Nissilän mukaan aluehallinnossa tulee kuluvan vuoden aikana arvioida tarkkaan, onko ikäkaarilautakuntamalli aidosti soveltuvin hyvinvointialueen käyttöön.

– Tuleeko tässä mallissa lautakunnalle aitoa päätösvaltaa ja riittävän vahva asema vai jäävätkö ne päätöksenteossa täysin tarpeettomaan rooliin. Keskittyykö valta tässä mahdollisesti liikaa hallitukselle ja virkamieskunnalle, hän huomautti.

Ala-Nissilän mukaan uudistuksen tarkoitus on tuoda kansanvalta sote-palveluiden keskiöön.

– Kansanvaltaa edistää se, että valta on paitsi aluevaltuuston ja 15-jäsenisellä hallituksen lisäksi myös lautakuntatasolla.

Johannes Yrttiaho (vas.) ihmetteli puheenvuorossaan sitä, ettei hallintosäännön väliaikaisuudesta tai valmistelun jatkumisesta ollut mitään mainintaa päätösesityksessä.

– Minusta olisi ihan hyvää ja avointa päätöksentekoa, että tähän olisi sellaiset kirjaukset tuotu. Näin valtuusto, joka tällä alueella ylintä päätösvaltaa käyttää, tietää, että se pääsee vielä tätä hallintosääntöä muuttamaan, Yrttiaho totesi.

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön ilman muutosesityksiä tai äänestystä. Varmalta kuitenkin näytti, ettei asiasta lausuttu vielä viimeistä sanaa.

Luottamuspaikkajako


(vakkasuomalaiset lihavoitu)

Aluevaltuuston puheenjohtajat


Puheenjohtaja Ari Korhonen

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Laura Kaarniharju

Toinen varapuheenjohtaja Heidi Aaltonen

Kolmas varapuheenjohtaja Maarit Koivisto

Aluehallitus


Sanna Vauranoja, pj. (Sini Ruohonen)

Jouni Mutanen, vpj. (Jukka-Pekka Kuokkanen)

Niina Alho, 2. vpj. (Ari Korhonen)

Toni Forsblom (Lasse Lindholm

Kaija Hartiala (Janika Takatalo)

Saku Nikkanen (Mika Maaskola)

Kristiina Hellsten (Mari Lahti)

Jani Kurvinen (Ulla Huittinen)

Teija Ek-Marjamäki ( Mauri Kontu )

Nina Söderlund (Emma Lindqvist)

Jukka Kärkkäinen (Jaakko Lindfors)

Heikki Tamminen (Sanna Paasikivi)

Janina Andersson (Sofia Engblom)

Niklas Guseff (Merja Fredriksson)

Juhani Nummentalo ( Raimo Löfstedt )

Aluehallituksen konsernijaosto


Sini Ruohonen, pj. (Kaija Hartiala)

Sanna Paasikivi, vpj. (Heikki Tamminen)

Lasse Lindholm (Toni Forsblom)

Raimo Löfstedt (Juhani Nummentalo)

Saku Nikkanen (Mika Maaskola)

Kristiina Hellsten (Niina Alho)

Mauri Kontu (Ulla Huittinen)

Emma Lindqvist (Jaakko Lindfors)

Tarkastuslautakunta


Lauri Heikkilä, pj. (Markku Agge)

Lassi Laine, vpj. (Emmi Lehtinen)

Sanna Pitkänen (Jukka Hongisto)

Petra Peltonen (Viivu Seila)

Jaakko Kivisaari ( Jukka Alkio )

Katriina Hiippavuori (Ritva Seppälä)

Tomi Nieminen (Reima Rantanen)

Veera Granroth (Carita Backas)

Lasten ja nuorten palveluiden valmistelulautakunta

Katri Kapanen, pj. (Jenna Simola)

Aliisa Wahlsten, vpj. (Essi Lindberg)

Alvar Euro (Antti Ääritalo)

Hanna Gustafsson (Laura Yli-Arvela)

Sami Elmeranta (Pasi Björk)

Piia Elo (Taru Pätäri)

Niina Piippo (Tanja Valkonen)

Joni Lähteenmäki (Juuso Ranne)

Juha Lehtinen (Johannes Alaranta)

Maija Kymäläinen ( Anna Kaskinen )

Timo Furuholm (Timo Lähteenmäki)

Mikko Taavitsainen (Risto Murtosaari)

Åsa Gustafsson (Veera Granroth)

Työikäisten palveluiden valmistelulautakunta


Susanna Majasuo, pj. (Maria Lahtinen)

Panda Eriksson, vpj. (Riina Lumme)

Muhis Azizi (Lauri Kuisma)

Elina Suonio-Peltosalo (Ulla-Riitta Arvola)

Janne Sjölund (Simo Vesa)

Marke Tissari (Sari Rannikko)

Riitta Lehtinen (Päivi Pietari)

Jari Välimäki (Kimmo Hollmén)

Reetta Tanila-Järvinen (Marja Lampainen)

Hersi Muhiadin (Lauri Kouki)

Eveliina Tyyskänen (Henna Jokinen)

Markus Ylis-Junttila (Sami Peltola)

Robert Paul (Kjell Wennström)

Ikääntyvien palveluiden valmistelulautakunta


Päivi Maisila, pj. (Mimmi Ruusunen)

Konsta Nylander, vpj. (Jonas Heikkilä)

Jan Lindström (Niko Lankinen)

Anna Jalkanen (Anne Heikkinen)

Sadri Beqiri (Hannu Hurme)

Heli-Päivikki Lauren (Tuula Toivonen)

Anneli Kivijärvi (Satu Parttimaa)

Simo Paassilta (Petja Raaska)

Kalle Tekkala (Heikki Pietilä)

Pentti Kallio (Matti Rajala)

Marja Ruokonen (Pipsa Vannemaa)

Pirjo Lampi (Sari Repo)

Satu Paananen (Laura Riski)

Pelastustoimen palveluiden valmistelulautakunta


Janne Laulumaa, pj. (Jussi Rantanen)

Lotta Laaksonen, vpj. (Riikka Oksanen)

Janne Aso (Sami Salmi)

Milla Lahdenperä ( Virve Aho )

Niko Aaltonen (Rasmus Hakala)

Teija Tiusanen (Sanni Kiviniemi)

Sirpa Hagsberg (Kaarlo Alanko)

Mari-Elina Koivusalo (Iris Nordman)

Antti Mattila (Jukka Rantala)

Tanja Raisto-Elo (Minna Hallanheimo)

Harri Palomäki (Tero Ahlgren)

Jyrki Alastalo (Pasi Jokinen)

Hanna Erjanti (Janna-Riia Koivu)

Tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunta


Sauli Seittenranta, pj. (Jyrki Sjöholm)

Julia Koskinen, vpj. (Aappo Kontu)

Mari Lahti (Nina Kallio)

Laura Kontu (Anita Saksi)

Jenni Kauppinen (Liisa Norontaus)

Kommentti


Väliaikaista kaikki on vaan


Lähes jokaisessa hallintosääntöä koskevassa puheenvuorossa – kuten myös vt. hyvinvointijohtaja Antti Parpon pohjustuksessa – korostettiin hallintosäännön väliaikaisuutta ja keskeneräisyyttä.

Useammassa puheenvuorossa hallintosäännön mukaista organisaatiota kritisoitiin liian hallitus- ja virkamieskeskeiseksi. Aluehallitukseen valittiin 15 jäsentä ja heille varajäsenet. Käytännössä valta lepää siis verrattain kapeilla harteilla. Ja tämä herätti huolta monissa valtuutetuissa.

Vakka-Suomen kannalta hallituksen kokoonpano painottuu alueellisesti kovasti Turkuun sekä sen lähikuntiin, Saloon ja Loimaalle. Varajäseniksi nousivat uusikaupunkilaiset Mauri Kontu (kesk.) ja Raimo Löfstedt (kok.), jotka valittiin myös hallituksen alaisen konsernijaoston jäseniksi.

Toki päättäjien tekemiin valintoihin vaikuttaa moni muukin asia kuin kotipaikkakunta, mutta olisi naiivia ajatella, ettei sillä olisi mitään vaikutusta. Ihan jo pelkästään oman paikka- ja seutukunnan erityispiirteiden tunnistamisessa omakohtaisesta kokemuksesta on hyötyä.

Toimittaja

Hanna Hyttinen