Valmet Automotive -konsernille ennätyksellinen liikevoitto

0
Valmet Automotive teki viime vuonna huipputulosta. Arkistokuva: Valmet Automotive

Valmet Automotive tiedottaa kasvaneensa vahvasti viime vuonna pandemian ja komponenttipulan haasteista huolimatta. Kaikki liiketoimintalinjat laajensivat toimintaansa, voimakkaimmin akkuliiketoiminta.

– Vuoden merkittävimpiä tapahtumia olivat eri liiketoimintojen lukuisat uudet asiakassopimukset, akkuliiketoiminnan uudet toimipaikat ja tuotteet sekä panostus kehitystoimintaan ja kestävään kehitykseen, Valmet Automotive tiedottaa.

Liikevoitto 6,2 prosenttia liikevaihdosta


Tilivuonna 2021 konsernin jatkuvien toimintojen bruttomyynti oli 2 977,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 21,8 prosenttia. Bruttomyynti sisältää yrityksen kaikki laskutetut komponentit.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 570,2 miljoonaa euroa, joka on 15,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Bruttomyynti ja liikevaihto kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla, eniten akkuliiketoiminnassa. Konsernin liikevoitto jatkuvista toiminnoista kasvoi 64,2 prosenttia ja oli 35,6 miljoonaa euroa eli 6,2 prosenttia liikevaihdosta.

Kasvuinvestoinnit painottuivat akkuliiketoimintaan


Konsernin kassavirta investointien jälkeen oli -7,2 miljoonaa euroa. Muutoksen taustalla olivat lisääntyneet investoinnit. Kokonaisinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 62,1 miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät korvausinvestoinnit, kehitysinvestoinnit sekä investoinnit uusiin tuotantotiloihin ja -linjoihin erityisesti akkuliiketoiminnassa.

Yritys jatkoi investointejaan akkutuotantoon Salossa ja Uudessakaupungissa, ja aloitti investoinnit Saksan Kirchardtin akkutehtaaseen. Lisäksi investointeja jatkettiin Saksan akkutestauskeskukseen ja Valmet Automotiven omaan Modular Battery Platform -akkujärjestelmään.

Yritys panostaa kestävään kehitykseen


Vuoden 2021 aikana konsernin kestävän kehityksen toiminto keskittyi valmistelemaan vuoteen 2027 yltävää kestävän kehityksen strategiaa ja ohjelmaa. Strategia sisältää kokonaisvaltaisen näkemyksen yrityksen kestävästä kehityksestä painottaen ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintotapaa.

– Valmet Automotive saavutti vuonna 2021 ennätyksellisen hyvän taloudellisen tuloksen, ja taustalla on viime vuosina tehty jatkuva toiminnan kehittäminen. Saavutuksen ohella olemme erityisesti panostaneet henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen. Jatkoimme tehokkaita koronan vastaisia toimia, joiden ansiosta Valmet Automotiven toimipaikoissa ei havaittu yhtään tartuntaketjua. Vuoden 2021 saavutuksissa tärkein rooli on osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllämme, toteaa Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald .

Valmet Automotiven tilinpäätös on saatavilla yrityksen verkkosivuilla.