Laitilan keskustaa kehitetään hankkeen voimin

0
Laitilan keskustaa pyritään elävöittämään hankerahoituksen turvin.

Kehittämisorganisaatio Ukipolis on Leader Ravakan tuella ja yhteistyössä Laitilan kaupungin kanssa aloittanut Laitilan keskustan kestävän kehittämiseksi LaKeKe-hankkeen. Tavoitteena on Laitilan keskustan elävöittäminen sekä viihtyvyyden ja elinvoimaisuuden lisääminen.

– Hankkeen aikana 1.4.2022–30.9.2023 toteutetaan kartoituksia, työpajoja, sekä pieniä että hieman suurempiakin kokeiluja, Laitilan kaupunki tiedottaa.

Hankkeen keskiössä on kuntalaisten osallistaminen niin suunnitteluun ja ideointiin kuin toteutukseenkin.

– Tärkeässä roolissa ovat myös kaupungin eri toimialat ja niiden välinen yhteistyö. Tavoitteena hankkeessa on löytää paikallisesti toimivammat ratkaisut, joille olisi käyttöä vielä kauan hankkeen jälkeenkin.

Hanketta varten kartoitetaan sopivaa toimitilaa Laitilan keskustasta, jossa projektipäällikkö toimisi. Toimipisteen avautumisesta tiedotetaan myöhemmin ja toivotaan, että asukkaat ja muut sidosryhmät voivat tulla matalalla kynnyksellä kertomaan toiveistaan suoraan toimipisteelle.

Projektipäällikkönä toimii Antti Maantiehinno. Hän on tavoitettavissa myös puhelimitse ja sähköpostitse: puh. 040 756 9695, antti.maantiehinno@laitila.fi.