Nuoriso-ohjaaja koululla tuo turvaa

0

Tuorein kouluterveyskysely on surullista luettavaa. Lapset ja nuoret kokevat kiusaamista ja väkivaltaa Laitilassa yhä useammin. Vuonna 2017 noin neljä prosenttia 8.- ja 9.-luokkalaisista kertoi kokeneensa koulukiusaamista vähintään kerran viikossa. Viime vuonna viikoittaisen kiusaamisen kohteena oli 9 prosenttia ikäluokasta eli lähes joka 10. yläkoululainen. (LS 27.3.).

Laitilan tilanne ei ole poikkeus, sillä vastaavia tuloksia on saatu muissakin kunnissa. Ilmiön taustalla lienee korona-aika, sen seuraukset alkavat nyt näkyä. Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, siitähän kiusaamisen ja väkivallan yleistyminen kertoo. Koska tilanne on tämä, päättäjien kannattaa kuunnella nyt herkällä korvalla nuoria. Nuoret ovat oman elämänpiirinsä asiantuntijoita ja tietävät, mitkä palvelut ovat heille tärkeitä.

Laitila palkkasi alkuvuodesta 2021 hankerahoituksella koulunuorisotyöntekijän, joka on työskennellyt Varppeen yläkoulussa. Aluehallintoviraston rahoitus loppuu kesäkuussa. Nuorisovaltuusto on tehnyt kaupunginhallitukselle kannanoton koulunuorisotyön jatkamisen puolesta.

Nuorisotyötä on ollut aiemminkin kouluilla. Käytännössä nuorisotyöntekijät ovat käyneet Varppeen välitunneilla kuitenkin vain noin kerran kuukaudessa. Nuoriso-ohjaajalla on ollut koululla oma työpiste, josta nuoret ovat tavoittaneet hänet helposti. Luottamuksellisen suhteen muodostuminen nuoriin vaatii tällaista jatkuvaa läsnäoloa.

Nuorisovaltuuston kannanotto kertoo, että nuoriso-ohjaaja on saavuttanut nuorten luottamuksen ja hänestä on tullut heille tärkeä tukihenkilö. Kun nuorisotyön keskiössä ovat nuorten elämä ja heidän asiansa, esimerkiksi kiusaamisesta voi olla helpompi puhua nuoriso-ohjaajalle kuin opettajalle.

Nuorten vetoomus koulunuorisotyöstä kannattaisi ottaa vakavasti.

Teija Uitto