Pohjavesi tulee Eurasta

0

Oikaisu Laitilan Sanomissa 12.04.2022 olleeseen Matti Viljasen haastattelussa esiintyneeseen virheelliseen tietoon.

Haastattelussa on useaan otteeseen todettu, että tällä hetkellä Laitilaan saadaan hyvää pohjavettä Säkylästä. Tämä tieto on virheellinen.

Olen itse ollut neuvottelemassa vuosina 2014 – 2016 tulevaisuuden vedenhankinnasta Laitilan ja eteläisen Satakunnan kuntien yhteistyönä. Neuvotteluissa aluksi olivat Laitilan lisäksi edustettuina Eura, Rauma, Köyliö, Harjavalta, Kokemäki ja Säkylä. Varsin pian ilmeni, että Säkylä katsoi olevansa pohjavesien suhteen omavarainen eikä saavuttaisi näissä yhteishankinnoissa mitään lisäarvoa. Niinpä Säkylä jättäytyi pois yhteistyöneuvotteluista.

Muut em kunnat sensijaan teettivät yhteistyössä ely-keskuksen kanssa selvityksen yhteisestä vedenhankinnasta tulevaisuudessa ns Kuninkaanmännyn alueella silloisen Köyliön kunnan alueella. Nykyisin tämä tuleva vedenottamoalue sijaitsee kuntaliitoksen jälkeen Säkylän kunnan alueella. Tulevan yhteisen vedenottamon alueella suoritettiin myös tarvittavat koepumppaukset ja muut selvitykset. Vedenottolupahakemus jätettiin vesioikeuteen vuoden 2016 aikana.

Koska oli ilmeisen selvää, että lupahakemuksen käsittely lausuntokierroksineen ja odotettavissa olevine valituksineen veisi vuosia, ja toisaalta Laitilan lisävedentarve alkoi muuttua akuutiksi, neuvottelimme Euran kunnan kanssa kahdenvälisen sopimuksen vedenhankinnasta Laitilan vesilaitokselle, ja syöttövesijohtolinjan rakentamiseksi Hinnerjoelta Laitilan keskustaan.

Nämä kahdenväliset hankkeet sitten toteutuivatkin sen jälkeen, kun olin jäänyt eläkkeelle 1.2. 2017 lähtien.

Eli se hyvä pohjavesi Laitilaan tulee Eurasta, ei Säkylästä.

Kuninkaanmännyn tulevan yhteisen vedenottamon toteuttamisen tiellä on valitettavasti vielä paljon karikoita.

Pekka Askola

Työpäällikkö emeritus