Pyhärannan seurakunta aloittaa liitostunnustelut – Talouden tasapainottamiseksi henkilöstön työaikaa supistetaan

0
Pyhärannan kirkko. Kuva: Katja Kaartinen

Pyhärannan seurakunta aloittaa seurakuntaliitostunnustelut osana talouden tasapainottamissuunnitelmaansa. Neuvottelut lähiseurakuntien kanssa on tarkoitus aloittaa ensi vuoden aikana ja mahdollinen liitos voitaisiin toteuttaa vuoden 2025 alusta.

Pyhärannan seurakunnan kirkkoherra Riitta Komu muistuttaa, että nyt on vasta päätetty neuvotteluiden aloittamisesta. Mahdollisista neuvottelukumppaneista ei ole vielä tietoa.

Liitostunnusteluiden ohessa on tarkoitus miettiä muitakin vaihtoehtoja seurakunnan talouden vakauttamiseksi pitkällä tähtäimellä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi testamentit tai omaisuuden myyminen.

– Ei tässä mitään paniikkinappulaa olla painamassa, Komu toteaa.

Komu kertoo, että mikäli seurakuntaliitokseen mennään, vaihtoehtoja on useita. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi seurakuntayhtymä tai kappeliseurakuntamalli.

Komu lisää myös, ettei ole itsestään selvää sekään, että sopiva liitoskumppani on halukas liitokseen.

– Liitoksen pitäisi olla molemmille seurakunnille win–win-tilanne.

Jo syksyllä Pyhärannan seurakunta lähestyi lähiseurakuntia kartoittaen yhteistyömahdollisuuksia, mutta niitä ei löytynyt.

Mahdollinen liitos on varautumista tulevaan, mutta talous vaatii myös nopeita toimia. Pyhärannan seurakunnalle syntyy vuosittain alijäämää noin 60 000 euroa. Alijäämäisten budjettien taustalla ovat Komun mukaan vähentyneet verotulot.

Pyhärannan seurakunta hakee säästöjä muun muassa henkilöstökuluista. Maaliskuussa seurakunnassa käynnistyivät tuta-neuvottelut, jotka ovat kirkkolaissa määritelty vastine henkilöstön kanssa käytäville muutosneuvotteluille.

– Säästötoimilla halutaan varmistaa toiminnan jatkuminen.

Säästöjä haetaan henkilöstön osa-aikaistamisilla. Neuvosto päätti talouspäällikön, toimistosihteerin ja emäntäsiivoajan osa-aikaistamisesta. Lisäksi se esittää seurakuntamestarin viran osa-aikaistamista kirkkovaltuustolle.

Osa-aikaistamiset ovat määräaikaisia vuoden 2024 loppuun asti ja ne astuvat voimaan kuluvan kevään ja alkukesän aikana.

Ennakkotietojen mukaan Pyhärannan seurakunnan kanttori Kari Kesäläinen on jäämässä eläkkeelle syksyn aikana. Kanttorin tehtäviä on suunniteltu jatkossa ostettavan Laitilan seurakunnalta ja mahdollisesti myös muualta, mikä tarkoittaisi, ettei Pyhärannan seurakunta olisi palkkaamassa omaa kanttoria eläköityvän tilalle.

Myös kirkkoherranviraston päivystysaikaa päätettiin supistaa. Jatkossa virasto päivystää vain tiistaisin ja torstaisin kello 9–12.

Koska seurakunnan toimintastrategian yhtenä painopisteenä ovat lapset, nuoret ja perheet lapsi- ja nuoriso-ohjaajan työpanos pidettiin ennallaan. Myös ikäihmisten palvelut ovat seurakunnan toiminnan painopiste.

Diakonissa työskentelee jo tällä hetkellä omaehtoisesti 80 prosentin työajalla kuluvan vuoden loppuun asti. Lisäksi kirkkolain mukaan seurakunnassa pitää olla diakoni.

Neuvotteluiden käynnistämisestä päätti seurakuntaneuvosto viime vuoden lopulla. Ennen pääsiäistä neuvosto päätti toteutettavista säästötoimista, mutta tämä päätös ei ollut täysin yksimielinen.

Rauno Luttinen esitti Aila Saarisen kannattamana, että seurakunnan säästöjä koskeva pykälä palautetaan valmisteluun. Luttisen esitys kaatui äänin 6–2.

Luttinen ja Saarinen jättivät kirjallisen vastaehdotuksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.