Takatalviviikon runsaat sateet saavat Varsinais-Suomen rannikkojoet tulvimaan lähipäivinä

0
Sirppujoki täyttyy keväisin vedestä. Arkistokuva: Solina Saarikoski

Kevättulvat näyttivät Varsinais-Suomessa jäävän vähäiseksi vielä viime viikolla, tiedottaa Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vähäsateisen maaliskuun aikana lumipeite katosi suurelta osin.

– Kuitenkin kuluvan viikon runsaat lumi- ja vesisateet, vesimääräksi muutettuna yhteensä noin 40 millimetriä, muuttivat tilannetta oleellisesti, Ely-keskuksesta kerrotaan.

Perjantain runsaat vesisateet sulattavat myös lunta, mikä aiheuttaa valumien merkittävää lisääntymistä viikonlopun aikana, Ely-keskus ennakoi.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan rannikon pienet ja vähäjärviset vesistöalueet, kuten Perniönjoki ja Aurajoki tulvivat viikonvaihteen aikana.

– Kevättulvahuippu on kuitenkin jäämässä keskimääräiselle tai vähän sitä alhaisemmalle tasolle Varsinais-Suomen vesistöissä, koska lunta on jo aiemmin ehtinyt sulamaan melko runsaasti. Tulvat nousevat kuitenkin monin paikoin laajasti peltoalueille.

Satakunnan alueella kevättulvista ennustetaan eteläosissa suunnilleen keskimääräistä ja pohjoisosissa Karvianjoen vesistössä jopa keskimääräistä suurempia, koska tähän mennessä lunta ei ole sulanut samalla tavoin kuin Varsinais-Suomen alueella

Lounais-Suomen isoimman järven eli Säkylän Pyhäjärven vesimäärä nousee ennusteen mukaan lähelle ylärajaa. Nousua on yritetty hillitä tulvahuippua edeltävillä suurilla juoksutuksilla Eurajokeen.

– Ranta-asukkaiden ja mökkiläisten on syytä varautua ennakolta kevättulviin tarkastamalla muun muassa rannoilla olevat rakenteet ja veneiden kiinnitykset.