Tehyn ja Superin lakko peruuntui – Työriita syvenemässä, kun hoitajat ilmoittavat valmistelevansa joukkoirtisanomisia

0
Kuvituskuva: Riitta Salmi

Tehy ja Super ovat ilmoittaneet peruvansa tänään keskiviikkona alkaneeksi ilmoitetun lakon. Hoitajien työtaistelu ei kuitenkaan ole ohi vaan päinvastoin osapuolet vaikuttavat ajautuneen yhä kauemmas toisistaan. Työntekijäjärjestöt nimittäin tiedottavat aloittavansa joukkoirtisanoutumisen valmistelun. Syyksi järjestöt ilmoittavat valmisteilla olevan potilasturvallisuuslain valmistelun, joka toteutuessaan rajaisi hoitajien lakkomahdollisuuksia.

Tehy ja Super syyttävätkin hallitusta työtaisteluun puuttumisesta.

– Ministeri (Aki) Lindén (sd.) on puuttunut karkealla tavalla lailliseen lakkoon ja asettunut tukevasti työnantajan takapiruksi neuvottelupöytään. Pakkotyölaki on valmisteltu yhteistyössä työriidan toisen osapuolen kanssa – osin virheellisin tiedoin. Seurauksena työnantajalta on kadonnut paine löytää ratkaisua. Hallituksen on turha räpiköidä irti vastuustaan, sen verran syvällä työmarkkinasuossa se on. Järjestöjen on nyt siirryttävä järeämpiin toimiin eli joukkoirtisanoutumisen valmisteluun, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen Tehyn ja Superin tiedotteessa.

Superin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan hoitajajärjestöillä ei ole kiirettä eikä Suomen lainsäädäntö tunne pakkosovintoa.

– Ensisijaista on saavuttaa hyvä sopimus. Hoitajapula ei tule ikinä ratkeamaan pakkotyöllä tai sillä uhkaamalla, vaan sopimalla ja rahalla. Sote-henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueille lähenee koko ajan ja silloin sote-palvelut ovat kokonaan valtiovallan sylissä, hän toteaa hoitajajärjestöjen yhteisessä tiedotteessa.

Järjestöjen tiedotteen mukaan työantajapuoli ei ole neuvottelujen aikana halunnut keskustella sopimuksesta vaan ainoastaan suojelutyön määrästä. Tehyn ja Superin mukaan potilasturvallisuus herättää työnantajapuolessa huolta vasta nyt lakon aikana.

Kuntatyönantajia edustava KT-järjestö puolestaan soimii Tehyä ja Superia siitä, että lakonalaiseen suojelutyöhön ei ole annettu riittävästi resursseja. Työnantajapuoli pitää myös joukkoirtisanoutumisten valmistelun aloittamista vastuuttomana.

– Tehy ja Super ovat kieltäytyneet antamasta riittävää henkilöstöä lakonaikaiseen suojelutyöhön. Ne ovat itse omalla kansalaisten hengestä ja terveydestä piittaamattomalla toiminnallaan ajaneet yhteiskunnan tähän pakkorakoon, jossa ihmisten suojelemisessa joudutaan turvautumaan lainsäädäntöön, toteaa KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen järjestön tiedotteessa.

KT kertoo olleensa valmis hyväksymään valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen maaliskuussa. Hylkäämisen jälkeen valtakunnansovittelija päätyi esittämään sovittelulautakunnan asettamista.

– Kunta-alan henkilöstö on palkankorotuksensa ansainnut. Kuitenkin vaatimukset viiden vuoden ajan ylimääräisistä 3,6 prosentin yleisen palkankorotuslinjan päälle tulevista korotuksista ovat mittaluokaltaan niin suuria, ettei yhteiskunnalla ja veronmaksajilla ole siihen varaa, sanoo Jalonen.

Kunta-alan työriitaan haetaan tällä hetkellä ratkaisua poikkeuksellisella menettelyllä eli työriitalain mukaisesti asetetun sovittelulautakunnan johdolla. Palkansaajajärjestöt hylkäsivät maaliskuun lopussa valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen.

Tyks pyrkii palaamaan tavalliseen toimintaan niin pian kuin mahdollista

Turun yliopistollinen keskussairaala tavoittelee tiedotteensa mukaan paluuta tavalliseen toimintaan niin pian kuin käytännön järjestelyt sen mahdollistavat.

Tyks varoittelee, että ensimmäisinä päivinä on syytä varautua viivästymisiin ja palvelujen ruuhkiin. Ruuhkautuneita toimenpiteitä tehdään lääketieteelliseen kiireellisyysarvioon perustuen. Tilanteen purkaminen kestänee kuukausia.

Tyks kehottaa olemaan kiireellisissä tapauksissa ensisijaisesti yhteydessä omaan terveyskeskukseen. Tyks Akuutin kaikki toimipisteet ja ensihoito jatkoivat toimintaansa tavalliseen tapaan keskiviikkona. Tyks tiedottaa, että hoitavasta yksiköstä ollaan yhteydessä niihin potilaisiin, joiden ajanvarauksia on peruttu huhtikuun lakon aikana.

Yhteydenotossa saattaa valitettavasti kestää useita päiviä.

– Pyydämme odottamaan rauhallisesti viestiä. Soittaminen osastolle tai Tyksin vaihteeseen ei nopeuta asian hoitoa, vaan valitettavasti ruuhkauttaa puhelinliikennettä entisestään.

Tyksin mukaan ajanvaraus, joka sijoittuu keskiviikkoon 204. tai sen jälkeiseen ajankohtaan, toteutuu normaalisti ellei toimenpideaikaa ole erikseen peruttu.

– Potilaisiin ollaan edelleen tarvittaessa yhteydessä puhelimitse, kirjeitse tai tekstiviestillä mahdollisten muutosten vuoksi, Tyksistä tiedotetaan.