Varppeen koulun ruokalan peruskorjaus toteutetaan kahdessa vaiheessa

0
Arkistokuva

Varppeen ruokalan peruskorjaus on päätetty suorittaa kahdessa vaiheessa. Alunperin peruskorjaus piti toteuttaa kokonaisuudessaan kuluvana vuonna, mutta kustannusten nousta kaksi kertaa niin suuriksi kuin hankkeelle varattu investointimääräraha, hanke päätettiin toteuttaa kahdessa erässä.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään pakolliset keittiön laitehankinnat eli tarjoilulinjasto ja asianpesulinjasto sekä niiden vaatimat tila- ja lvis-muutokset sekä uusi sähkökeskus liittymineen. Toisessa vaiheessa toteutetaan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, valaistus sekä jäljelle jäävät pintamateriaalimuutokset.

Hankkeen jakamisen ansiosta ensimmäisen vaiheen kustannukset pysyvät tämän vuoden talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja toiseta vaiheesta tehdään uusi investointiehdotus vuodelle 2023. Vaiheistuksen takia ei ole tarpeen hankkia keittiölle väistötiloja saneerauksen ajaksi.

Tekninen valiokunta valitsi ilmanvaihtourakoitsijaksi Laitilan IP-Työn, putkiurakoitsijaksi valittiin LVI-Kuusisto ja sähköurakoitsijaksi RS-Sähkötekniikan. Valiokunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Varppeen ruokalan peruskorjaukselle varatusta määrärahasta siirretään 78 000 euroa Varppeen ruokalan laitehankintoihin. Valiokunta päätti tilata tarvittavat keittiölaitteet Metos Oy:lta, mikäli edellä mainittu määrärahan siirto hyväksytään. Laitteiden kokonaiskustannus on noin 177 000 euroa.