”En ole koskaan aiemmin tällaista nähnyt” – Yleinen kustannusten nousu siirtää useita kaupungin investointeja

0
Laitilan katuvalaistusta on uusittu viime vuosina runsaasti, nyt on keskustan valaisimien vuoro. Kustannusten nousun vuoksi Keskuskadun katuvalaistus uusitaan suunnitelmista poiketen kahdessa osassa: tänä vuonna uusitaan valaistus keskusristeyksestä kaupungintalon suuntaan, ensi vuonna risteyksestä kirkon suuntaan.

Laitilan kaupungin tämän vuoden investointiohjelmaa on jouduttu päivittämään yleisen kustannustason nousun vuoksi. Tekninen johtaja Mika Raula kuvaa tilannetta täysin poikkeukselliseksi.

– En ole koskaan aiemmin tällaista nähnyt 30-vuotisen urani aikana, hän päivittelee.

”hankkeita on priorisoitu ja osa investoinnista on siirretty seuraaville suunnitelmavuosille.”

MATERIAALIEN ja polttoaineen kustannusten nousu näkyy konkreettisesti siten, että erilaisiin urakoihin tulevat tarjoukset ylittävät varatut määrärahat.

– Huomattava kustannusten nousu heijastuu käytännössä hyvin laajalla skaalalla, koska niin monien materiaalien hinnat ovat nousseet viime ja tämän vuoden aikana.

RAULA SANOO, että suunniteltuihin investointeihin talousarviossa varatut määrärahat eivät tulisi mitenkään riittämään.

– Kaupungin keinona on tarkastella investointeja uudelleen. Sekä toimialojen sisäisissä että toimialat ylittävissä keskusteluissa on valmisteltu päätöksentekoon uusi investointilista, jossa hankkeita on priorisoitu ja osa investoinnista myös siirretty seuraaville suunnitelmavuosille, Raula taustoittaa.

”kilpailutukset saattavat viedä aiempaa enemmän aikaa, koska kesken prosessin voidaan joutua karsimaan suunnitelmia ja aloittamaan kilpailutus alusta.”

Päivitettyä investointiohjelmaa on käsitelty hallituksessa viime viikolla.

– Lopultahan asian päättää valtuusto ja tänä vuonna toteutettavien hankkeiden lista saattaa siellä toki vielä muuttua, hän muistuttaa.

Keskuskadun valaistus uusitaan tänä vuonna väliltä Vihtorinkatu-Syttyäntie.

SEN LISÄKSI että investointiohjelmaa päivitetään joitakin hankkeita vuodella tai kahdella eteenpäin siirtämällä, joutuu kaupunki varautumaan myös siihen, että toteutettavien hankkeiden kustannukset ovat niihin varattuja määrärahoja suuremmat. Hankkeet voivat myös toteutua hitaammin.

”hankkeet saattavat ajallisesti venyä myös siksi, että monien materiaalien toimitusajat ovat aiempaa selvästi pidempiä.”

Esimerkiksi kilpailutukset saattavat viedä aiempaa enemmän aikaa, koska kesken prosessin voidaan joutua karsimaan suunnitelmia ja aloittamaan kilpailutus alusta. Kaupunki joutui esimerkiksi huhtikuussa hylkäämään saamansa tarjoukset keskustan tie- ja katuvalaistussaneerauksen toteuttamisesta, koska ne ylittivät saneeraukselle varatut määrärahat.

– Suunnitelmia karsittiin ja tarjoukset pyydettiin uudelleen. Kaupunki sai yhden tarjouksen ja hankkeen toteuttajaksi valittiin Vertek Oy. Mutta tämä hanke kutistui juuri kustannusten nousun vuoksi alkuperäisestä suunnitelmasta melkoisesti, koska tarkoitus oli saneerata koko Keskuskatu ja nyt siitä toteutetaan vain puolet, Raula havainnollistaa.

UUSIEN suunnitelmien mukaan katuvalaistus uusitaan Keskuskadulla ensin Vihtorinkadun risteyksestä kaupungintalon suuntaan kadun loppuun asti. Ensi vuonna on tarkoitus hoitaa kuntoon kadun toinen puolisko.

– Toisaalta hankkeet saattavat ajallisesti venyä myös siksi, että monien materiaalien toimitusajat ovat aiempaa selvästi pidempiä.

Nähtäväksi jää, millainen on esimerkiksi katuvalaisinten toimitusaika.

” Vihtorinkadun saneeraustöitä aiotaan siirtää vuodella eteenpäin.”

KUSTANNUSTEN nousun vuoksi siirtyvät kokonaan Vihtorinkatua koskeneet työt, jotka piti toteuttaa kesän aikana.

– Laitilan Lämmön oli määrä uusia siellä kulkeva kaukolämpökanaali ja kaupunki olisi sitten kadun auki ollessa uusinut siellä muun muassa viemärilinjaa, mutta kaukolämpöpuolen hintojen nousun vuoksi Laitilan Lämpö on päättänyt siirtää hanketta, Raula kertoo.

Samalla siirtyvät kaupunginkin suunnitelmat, sillä Vihtorinkatua ei tietenkään revitä auki montaa kertaa.

– Vihtorinkadun saneeraustöiden siirtoa hallitus esittää valtuustolle siirrettäväksi vuodella eteenpäin. Tällä hetkellä meillä on kymmenkunta investointihanketta, joiden toteuttamisajankohtaa esitetään siirrettäväksi suunniteltua myöhäisemmäksi, kertoo tekninen johtaja Mika Raula.

 

Hankkeiden karsiminen leikkaa tämän vuoden investointibudjettia noin 0,6 miljoonalla eurolla

Kaupunginvaltuuston tälle vuodelle hyväksymään investointiosaan sekä taloussuunnitelmavuosille 2023–2025 on toistaiseksi hallituksessa päätetty esittää muutoksia, jotka leikkaavat investointikuluja noin 600 000 eurolla.

Esitetyillä muutoksilla investointien kokonaisarvio olisi tälle vuodelle noin 4,8 miljoonaa euroa. Lopullisen investointilistan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Keskuskadulla on useamman sorttisia valaisimia. Kirkon tienoilla on vanhaa tyyliä henkiviä vihreitä valaisinkupuja.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että vuodella eteenpäin siirrettäisiin esimerkiksi Urheilutalon peruskorjausta, Varppeen koulun salin kattosaneerausta, pesäpallokatsomon rakentamista sekä Mustajärven rantasaunan esteettömyysremonttia. Kahdella vuodella puolestaan esitetään siirrettäväksi Varppeen lähiliikuntapaikan rakentamista eli koulun piha-alueen saneeraus- ja muutostöitä.

HALLITUS esittää toimialojen ehdotuksesta myös joidenkin hankkeiden varattuihin määrärahoihin korotuksia. Esimerkiksi Winnovan rakennusten peruskorjaukseen hallitus hyväksyi 65 000 euron lisäyksen (kokonaiskustannusarvio on 405 000 euroa) ja Kasitien yrityskeskuksen LVIS-saneeraukseen peräti 120 000 euron lisäyksen (kokonaiskustannusarvio 450 000 euroa).

– Yrityskeskuksen kohdalla hankkeen todelliset kulut eivät kuitenkaan ole nousemassa 120 000 euroa arvioitua suuremmiksi, vaan hankkeen aloitus on viivästynyt ja osa määrärahoista on siirretty viime vuodelta tälle vuodelle, tekninen johtaja Mika Raula selittää 120 000 euron suuruista lisäystä hankkeen budjettiin.