Kaatuneitten muistopäivää vietetään Laitilassa perinteisesti

0

Kaatuneitten muistopäivää on alettu viettää jo sotien aikana, jolloin sitä vietettiin Suomen Aseveljien Liiton järjestämänä toukokuun 16. päivänä. Kun Aseveliliitto lopetettiin 1945, hieman myöhemmin toimintansa aloittanut Sotaleskien Huolto oli luontevin jatkaja muistopäivän järjestäjänä. Samana keväänä valtioneuvosto päätti siirtää muistopäivän toukokuun kolmanneksi sunnuntaiksi.

Jo vuonna 1945 kaatuneitten muistopäivän yhteyteen järjestettiin erityinen muistoviikko, jota käytettiin erityisesti varojen keräämiseksi kaatuneitten omaisten toimintaa varten.

Talvi- ja jatkosodan päättymisestä tulee pian kuluneeksi 80 vuotta. Sotien vaatimat uhrit olivat raskaat: sotatoimissa, rintamalla ja pommituksissa kuoli yhteensä yli 90 000 henkilöä, haavoittuneita oli noin 200 000, joista pysyvästi vammautui 94 000 henkeä. Sotaleskeksi jäi yli 30 000 naista, joilla oli 50 000 lasta, jotka jäivät sotaorvoiksi.

Sankarihaudassa lepäävät myös sotilasjunaonnettomuudessa Turengissa kuolleet. Laitilan sankarihautaan on haudattu 263 vainajaa.

Erityisen tuhoisa Laitilan miesten kannalta oli 18.7.1941, jolloin kaatui 32 laitilalaista Kollaan taistelussa. Osa miehistä haavoittui vakavasti ja menehtyi muutaman päivän kuluessa. Kirkkopuistossa on Kollaan ja Loimolan taistelijoiden muistomerkki.

Talvi- ja jatkosodan sankarivainajille pystytettiin aluksi jokaiselle oma valkoinen puuristi. Osa omaisista oli yhteisen muistomerkin kannalla.

Venäjä on aloittanut naapuriaan Ukrainaa vastaan julman ja tuhoisan sodan. Lisäksi se on uhkaillut useita naapurimaitansa kostotoimin, jos sen rikollisiin toimiin puututaan. Varsinkin Euroopan kauppa ja muu elinkeinotoiminta on kärsinyt ja aiheuttanut vaikeuksia monille elinkeinoelämän aloille.

Euroopan pienet ja muista maista riippuvat valtiot, kuten Suomi, hakevat turvaa vahvemmista liittoutumisista, kuten Natosta. Suomi tulee melkoisella varmuudella yhdessä Ruotsin kanssa liittymään Natoon varsin pian.

Maassamme ei ole vietetty moniin vuosiin kaatuneitten muistopäivää näin ahdistavissa tunnelmissa kuin nyt. Meitä on kehotettu monelta taholta elämään rohkeasti ja luottaen siihen, että tästä selvitään.

Tämän vuoden Kaatuneitten Muistopäivän ohjelma Laitilassa on seuraava: klo 10 Jumalanpalvelus. Noin klo 11 seppelten laskeminen sankarivainajien muistomerkille ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille. Seppelten laskemisen yhteydessä lippukulkue ja lippulinna. Klo 12 Kirkkokodissa kahvitarjoilu ja ohjelmallinen tilaisuus kaatuneitten muistopäivän merkeissä.

Eino Palonen