Koulujen ruokahävikkiä pitäisi vähentää

0

Laitilassa saadaan nauttia laadukkaasta kouluruoasta. Tästä kiitos kuuluu koulun keittiölle. Positiivinen signaali on myös se, että jotkut olisivat halukkaita ostamaan ylijäävää kouluruokaa. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.

Jos puhutaan pelkästään Varppeen koulun ruokalasta, niin puheenvuoro koskee ainoastaan suurinta yksikköä. Ruokaa tehdään merkittäviä määriä ja tuota jää joka päivä yli päivän tarpeen.

Ymmärrettävää on, että annoksia ei voida valmistaa niin, että kaikki ruoka kuluisi tarjoilun aikana. Mitä jäljelle jäävälle ruoalle tehdään on arvovalinta.

Alueen yrittäjät huomioiden ymmärrettävää on, että koulun hävikkiruoalla ei pyritä hakemaan taloudellista hyötyä, mutta silti olisi toivottavaa, että kouluruoan hävikkiä voitaisiin ohjata jonnekin muualle kuin biojätteeseen. Hävikkiruoan myymiseen on olemassa palveluntarjoajia, jotka pystyvät koordinoimaan tuotteen varaamisen ja maksamisen.

Hävikkiruokaa voitaisiin myydä vain asiakkaan omiin astioihin. Hävikkiruokaa voitaisiin lahjoittaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Mahdollisuuksia on useita, mutta ratkaisut vaatisivat aktiivisia toimia kaupungin puolesta.

Ruoan hinnan kallistuessa ja inflaation ollessa korkealla on taloudellisesti kestämätöntä, että kotitaloudet kamppailevat, miten saada rahat riittämään, jos samaan aikaan toisaalla ruokaa menee biojätteeseen. Olisi myös ekologisesti kestävämpi ratkaisu, jos ruokahävikki ohjattaisiin ravinnoksi, eikä vietäisi biojätteeseen.

Laitila on viime aikoina saanut paljon positiivista julkisuutta. Olisiko ruokahävikin estäminen seuraava aihe, jolla nostetaan Laitilaa esiin valtakunnallisesti.

Ruokahävikkiä torjumassa