Lauri Kattelus valittiin vuoden vaihteessa KT:n valtuuskunnan jäseneksi

0
Kuva: Solina Saarikoski

Laitilan kaupunginjohtaja Lauri Kattelus valittiin vuoden vaihteessa Kuntatyönantajien (KT) valtuuskuntaan.

– Valtuuskunnan kokoonpano perustuu kuntavaalien jälkeiseen puolueiden väliseen jakaumaan. Puolueet neuvottelet keskenään valtuuskuntapaikoista. Kokoomukselle tuli kolme paikkaa, ja kokoomuksen edustajat valitsi kokoomuksen puoluehallitus, Kattelus kertoo valintaprosessista.

Valtuuskuntaan valitut ovat Katteluksen mukaan usein johtavia viranhaltijoita, kuten kaupunginjohtajia tai henkilöstöjohtajia.

KT:n valtuuskunta päättää virka- ja työehtosopimuksista sekä muista keskeisistä työmarkkina-asioista. Valtuuskunta hyväksyy myös KT:n strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Valtuuskunta neuvottelee kaikkien kunta-alan työntekijäjärjestöjen kanssa. Parhaillaan KT:n valtuuskunta neuvottelee muun muassa hoitajien ammattijärjestöjen ja JHL:n kanssa uusista työehtosopimuksista. Molemmat neuvottelut ovat olleet lakkojen vuoksi voimakkaasti julkisuudessa.

Hoitajat olivat lakossa huhtikuussa ja JHL:n jäsenet ovat parhaillaan viikon lakossa, joka on sulkenut muun muassa kouluja ja päiväkoteja isoimmissa kaupungeissa kuten Turussa ja Helsingissä.

KT:n valtuuskunta

  • Nykyisen valtuuskunnan toimikausi on alkanut 1.1.2022.
  • Valtuuskunnan jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa ja ovat keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön.
  • Jäseniä määrättäessä otetaan huomioon kunnissa vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä tasapuolisuusnäkökohdat.
  • Valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.
  • Valtiovarainministeriö on määrännyt heidät Suomen Kuntaliiton ehdotuksen mukaisesti.
  • Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Kirsi-Marja Lievonen, 1.vpj on Taina Niiranen ja 2. vpj Juha Rostedt.