Lounais-Suomen vesistöjä kunnostetaan Ravakan rahoituksella – Mukana Laitilan, Pyhärannan ja Uudenkaupungin vesistöjä

0
Arkistokuva Hepojärvestä. Kuva: Maria Rantanen

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry on aloittamassa Eurajoen, Laitilan, Mynämäen, Pyhärannan, Rauman, Vehmaan ja Uudenkaupungin alueella Kotivesistöt kuntoon II-hanketta. Hanketta rahoitetaan Leader-toimintaryhmä Ravakan rahoituskehyksestä. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 69 000 euroa, josta 75 prosenttia on niin sanottua julkista rahaa.

Yksityistä rahaa hankkeessa on hankittu talkootöinä 4 000 euroa ja rahaa noin 13 000 euroa. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2022–31.12.2023. Hankkeelle tullaan palkkaamaan osa-aikainen hanketyöntekijä alkukesän aikana.

Tavoitteena on parantaa alueen vesistöjen tilaa, käyttöä, vesistöjen käyttäjien ympäristötietoisuutta ja verkostoistumista sekä mahdollisuuksia erilaisiin kunnostustoimenpiteisiin. Hankkeessa laaditaan noin 15 kohdevesistölle oma kunnostussuunnitelma, jossa vesiensuojelutoimenpiteitä osoitetaan niin vesialueelle kuin valuma-alueellekin. Hankkeessa tullaan järjestämään erilaisia vesiensuojeluun liittyviä tilaisuuksia, joissa edistetään paikallisten verkostoitumista, omatoimista vesien seurantaa ja oman vesistön ympäristötiedon hallintaa ja tiedon tuottamista. Paikallisille toimijoille järjestetään myös vesiklinikkatilaisuuksia.

Vesistöistä tutkitaan vedenlaatua, plankton ja pohjaeläimiä ja ne määräytyvät kohdevesistön nykytilanteen, tarpeen ja aiemmin kerättyjen tietojen perusteella. Mahdollisuuksia mukaan osasta vesistöjä kartoitetaan myös vesikasvillisuutta ja syvyystietoja.

Hankkeeseen pääsee mukaan ilmoittautumalla Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykselle kiinnostuksesta osallistua hankkeeseen hankekumppanina. Hankekumppaneista järjestetään kuulutus. Kaikki alueen vesiensuojelusta kiinnostuneet tahot ovat tervetulleista hankkeeseen mutta tulostavoitteena on noin 15 kohdevesistöä. Osallistuminen hankkeeseen ei sido paikallistahoa taloudellisesti. Hanke sisältää kuitenkin talkootyötä, joten osa selvityksistä tehdään yhdistysten kanssa talkoorahoituksen puitteissa. Lisätietoa saa yhdistyksen projektityöntekijöiltä.