Osallistavan budjetoinnin äänestystä ei tarvitse järjestää – Lue lista kaikista toteutuvista hankkeista

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Laitilan kaupunki on varannut osallistavaan budjetointiin 100 000 euroa käytettäväksi vuoden 2022 aikana. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa kerättiin laitilalaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ehdotuksia budjetoidun summan käyttämiseksi. Ehdotuksia otettiin vastaan 28.3.–17.4.2022.

Vastaanotetut ehdotukset valmisteltiin toimialoilla äänestystä varten. Ehdotukset käytiin läpi varmistaen, että ne ovat kaupunginhallituksen asettamien kriteerien mukaisia. Samalla laadittiin niiden kustannusarviot. Valmisteluvaiheen jälkeen todettiin, että äänestykseen etenevät ehdotukset ovat kaikki toteutettavissa varatun 100 000 euron budjetilla. Tämän vuoksi äänestyksen järjestäminen ei ole tarpeellista, vaan kaikki soveltuvat ehdotukset toteutetaan.

Valmisteluvaiheessa karsiutui osa annetuista ehdotuksista. Karsiutumisen syinä oli muun muassa mahdottomuus toteuttaa vuoden 2022 aikana, budjetin riittämättömyys tai se, että annettu ehdotus on jo toteutuksessa. Karsiutuneistakin ehdotuksista kaupunki on saanut paljon hyviä ideoita, joita aiotaan ottaa huomioon. Kaupunki haluaakin osoittaa kiitoksen kaikille ehdotuksen antaneille yksityishenkilöille ja muille tahoille: yksikään ehdotus ei mene hukkaan.

Toteutukseen menevät ehdotukset tukevat ikäihmisten hyvinvointia monella tavoin.

Toteutuvat hankkeet

Varttuneenväen päivätanssit

Maksuttomat päivätanssit kerran kuussa. Tavoitteena joka kerralle live-tanssittaja. Mahdollisuuksien mukaan tanssit voisivat olla kylissä. Joulukuussa kauden päätöstanssit, johon järjestetään kyyditys.

Kahvi ja leffa –näytökset puoleen hintaan

Tiistaisin Laitilan Kinossa kello 12 Kahvi ja leffa –näytökset.
Elokuvavalikoima seniori-ikäisille suunnattu.
Yhteensä 9 näytöstä (noin joka toinen viikko).
Ensimmäinen näytös elokuussa viimeiset joulukuussa.
Näytökset maksaisivat noin puolet tavallisesta lipun hinnasta, eli osallistavasta budjetoinnista tuetaan toimintaa.

Laitila laulaa –yhteislaulutilaisuudet.

Kesäiset yhteislaulutilaisuudet, joita järjestetään viisi kappaletta eri puolilla Laitilaa.
Järjestetään ulkotapahtumina, sateen sattuessa sisätiloissa.
Tilaisuuksissa kahvikioskit.
Tilaisuudet striimataan seurakunnan paikallistelevisiokanavan kautta.

Tiistain 14.6. kello 13 Rami Rafael, Lukutupa Tiistai 28.6. kello 18 Yhteislauluja Kasitorilla, Piritta Venho tiistai 12.7. kello 13 Hengellisiä lauluja laulattamassa Laitilan Seurakunta, Kaupunginkirjasto tiiista 26.7. kello 13 Paikkakuntalauluja laulattamassa Farmari Sisters, Kaupungintalo keskiviikko 10.8. kello 18 Mikko Alatalo, Kaivola.

Hoivamusiikkia vanhuspalveluyksiköihin

Palkataan muusikko/muusikkoja/Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaita musisoimaan vanhuspalveluyksikköihin (Kaukolankoti, Koivukoto, Terveyskoti) ilahduttamaan ja virkistämään seniorikansalaisia.
Hoivamusiikin tavoitteena on tarjota vanhuksille mahdollisuus osallistua musiikilliseen kulttuuritoimintaan säännöllisesti, koska jokaisella ihmisellä on oikeus hoitaa ja kehittää omaa musiikkisuhdettaan iästä, kunnosta tai asuinpaikasta riippumatta.
Hoivamusiikki tarkoittaa musiikillista hoivaa ja huolenpitoa, jota voidaan toteuttaa niin yksilö- kuin ryhmämuotoisesti. Hoivamusiikkituokiot voivat sisältää laulamista ja musiikin kuuntelua sekä erilaisiin soittimiin tutustumista.

Ikäihmisten it-opastus ja neuvonta

Vakka-Suomen kansalaisopisto voisi toimia hankkeessa laitteiden käyttöopastuksen toteuttajana. Käyttöopastus voitaisiin toteuttaa joko Laitilan kirjastossa ja/tai eri kylien erikseen sovittavissa yhteisissä kokoontumistiloissa.
Opastajana olisi kansalaisopiston tietotekniikan opettaja/opettajat. Sopivan opastustuokion pituus kerrallaan olisi ehkä 3 oppituntia eli 3 x 45 min. Yhteen opastustilaisuuteen voisi osallistua max. 10 osallistujaa, jotta opastus olisi tehokasta. Tällaisia opastustilaisuuksia voisi järjestää esim. viikoittain, esimerkiksi yhteensä 15 kertaa syksyn aikana.

Jazzkonsertit

Jazzkukko, Suomen svengaavin festivaali, toteutetaan tänä kesänä kahdeksannen kerran. Festivaaliviikolla Jazzkukko voisi ilahduttaa senioriväestöämme kahdella konsertilla. Ensimmäinen tilaisuus on kaikille avoin yleisötilaisuus Poukan talon pihalla.
Toinen tilaisuus järjestetään Kaukolankodin kanssa yhteistyössä. Myös muista vanhusten palveluyksiköistä voidaan osallistua tähän konserttiin. Asukkaiden omaiset kutsutaan mukaan konserttiin.
Hyvällä säällä konsertit järjestetään ulkona ja ne sisältävät kahvitarjoilun.

Mummot ja Papat ulos –kampanja

Tunnetut laitilalaiset (esim. poliitikot, kaupungin työntekijät ja muut tahot) haastavat eri asukasryhmiä ulkoiluttamaan vanhuksia hoivakodeissa kuukausittain.

Ulkokuntosali

Ulkokuntosali lähelle ikäihmisten asuinaluetta, esim. Poukanmäen palvelukeskuksen yhteyteen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Laitilan Vanhaintuen ja kaupungin kanssa.

Laavun rakentaminen Vähätulejärven rantaan

Laavun rakentaminen Vähätulejärven yliselle uimarannalle.

Sopii hienosti luontopolun lähtö- ja paluupaikalle.