Seurakunnan talous tasapainossa – Laitilan kirkkovaltuusto piti kirkollisveroprosentin ennallaan, vaikka valtiovarainministeriöstä esitettiin veroprosentin alentamista

0
Laitilan kirkkovaltuusto hyväksyi noin 15 000 euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen.

Laitilan seurakunnan tasapainoinen talous ja ennakoiva taloudenpito saivat kiitosta kirkkovaltuustolta. Laitilan seurakunta teki jo kolmatta vuotta peräkkäin ylijäämäisen tuloksen. Viime vuodelta ylijäämää kertyi noin 15 000 euroa.

Koronaepidemia heitti varjon myös viime vuoden toiminnan ylle.

– Koko vuosi oli poikkeusaikaa ja koronapandemiasta aiheutuneet rajoitteet vaihtelivat. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston asiakaspalvelun periaatteena oli asiakkaiden palveleminen. Ovet pyrittiin pitämään pääasiassa auki, kirkkoherraa kokouksessa sijaistanut pastori Tuire Kakko kertoi.

Tilinpäätöslukuja avanneen talouspäällikkö Merja Jusin mukaan Laitilan seurakunnan talous ei täytä yhtään Kirkkohallituksen laatiman kriisiytyvän seurakunnan talouden kriteeriä. Vaikka paikkakunnan tilanne näyttää talouden osalta hyvältä, tulevaisuuteen aiotaan jatkossakin varautua.

– Strategian mukaisesti jatkamme ennakoiden sopeuttamistoimenpiteitä, Jusi kertoo.

Myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jussi Perkkola huomautti, että taloudenpitoa tulee jatkossakin tarkastella tiiviisti, vaikka talous onkin hyvällä mallilla.

– Tämä ohjenuora täytyy pitää mielessä, jotta pysymme näissä raameissa ja saamme itse päättää asioistamme. Ei se kirstun vartiointi ole herkkua kenellekään, mutta se on tasapainoilua talouden ja toiminnan välillä, Perkkola sanoi.

Valtuutettu Santeri Laaksonenkin piti tärkeänä, että taloudenpidossa katsotaan eteenpäin.

– Meillä on erittäin hyvin hoidettu talous. Jatkossakin seurataan aikaa, jossa eletään ja katsotaan eteenpäin vähän kriittiselläkin silmällä. Edessä päin ei ole odotettavissa ainakaan helpompia aikoja, Laaksonen muistutti.

Kirkollisveroprosentin valtuusto päätti yksimielisesti pitää ennallaan eli 1,6 prosentissa. Jusi kertoi, että valtiovarainministeriön laskelmien mukaan Laitilan seurakunnalla olisi ollut 0,1 prosentin alentamispaine kirkkollisverotukseen. Ministeriön ohjeistuksen taustalla on sote-uudistuksen vaikutus verotukseen. Laitilassa on Jusin mukaan kuitenkin jo usemman vuoden ajan ollut korotuspaineita johtuen lähitulevaisuuden isoista investoinneista.

– Tässä tilanteessa kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, ettei veroprosenttia lähdetä laskemaan, koska meillä on ollut aiemmin nostopainetta. Näin saisimme sitä toivottavasti hiukan kompensoitua, Jusi kertoi.

Laitilan seurakunnan tilinpäätös 2021


Toimintatuotot: Noin 305 000 euroa

Toimintakulut: Noin 1,84 miljoonaa euroa

Kirkollisverojen tuotto: Noin 1,6 miljoonaa euroa

Vuosikate: Noin 83 000 euroa

Poimintoja investoinneista: Lasten ulkoleikkipaikka 122 000 euroa sekä Lehtoniemen leirikeskuksen viemäröinti noin 59 000 euroa.

Taseeseen kertynyt ylijäämä noin 1,4 miljoonaa euroa