Sivistysvaliokunta tunnistaa lasten ja nuorten lisääntyneen tuen tarpeen – Asiaa puidaan sivistystoimen talousarvion kehysvalmistelussa

0
Kuva: Annika Åkerback

Nuorisovaltuusto vetosi päättäjiin, jotta nämä jatkaisivat koulunuorisotyönohjaajan pestiä Varppeen koulussa. Sivistysvaliokunnan vastauksessa todetaan koulunuorisotyön olleen tärkeä osa kouluyhteisön arkea. Valiokunnassa on huomattu myös nuorten hyvinvoinnin heikkeneminen ja tiedostetaan lisääntynyt tuen tarve.

Sitä, miten tukea lapsille ja nuorille tarjotaan, tarkastellaan valiokunnan mukaan sivistystoimen kehysvalmistelussa. Koulunuorisotyöntekijä on valiokunnan mukaan yksi vaihtoehto.

– Tarve kuitenkin on myös nuorempien lasten tukemiseen ennaltaehkäisevästi, johon koulunuorisotyö ei sellaisenaan yksin vastaa. Valmistelutyötä tulee jatkaa ja harkita, millaisella resursoinnilla saadaan mahdollisimman laaja vaikuttavuus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, valiokunta toteaa.

Sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksosen mukaan talousarvion kehysvalmistelu saataneen valmiiksi alkukesän aikana.​