Sote-keskus sijoittuu todennäköisesti Ukiin – Luonnos: Laitila kuuluisi saman sote-keskuksen alaisuuteen kuin kahdeksan muuta kuntaa

0
Laitila kuuluu osana Vakka-Suomen sote-alueeseen.

Aluehallitukselle esiteltiin viime viikolla virkamiesten ensimmäinen hahmotelma tulevista sote-keskuksista. Hyvinvointialueelle kaavaillaan perustettavaksi kahdeksan sote-keskusta. Yksi näistä vastaisi Laitilan, Pyhärannan, Uudenkaupungin, Kustavin, Taivassalon, Vehmaan, Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun hallinnosta. Sote-keskuksen alueella olisi useita palvelupisteitä.

Vakkasuomalaiset aluevaltuutetut pitävät mallia toimivana. Aluevaltuutettu ja aluehallituksen konsernijaoston jäsen Mauri Kontu (kesk.) kertoo, että alustavasti on jo puhuttu, että sote-keskus sijoittuisi Uuteenkaupunkiin. Kontu korostaa, että sote-keskuksen alueella on kuitenkin huolehdittava palvelujen saatavuudesta koko alueella.

– Uskon, että palvelurakenne kehittyy ja tehostuu nykyisestä, mutta se ei tapahdu hetkessä.

Tanja Raisto-Elo (kesk.) pitää sote-keskuksen syntymistä lähisairaalan ympärille hyvin loogisena ratkaisuna.

–  Uskon, että Laitilan hyvät peruspalvelut integroituvat hyvin tähän sote-keskukseen. Kooltaan reilu 50 000 asukkaan sote-keskus on riittävä.

– Uusikaupunki ja Laitila ovat jo pitkään hakeneet yhteistä sotea, mutta aina tämä on syystä tai toisesta kaatunut tai ainakaan ei ole edennyt valmisteluun. Nyt tämä tulee korjattua puolivahingossa, hän toteaa.

Elon kanssa samaa mieltä ovat myös muut alueemme aluevaltuutetut:

–  Tällainen vakkasuomalainen alue, Vakka-sote, olisi luonnollinen ja selkeä hallinnon alue, Kontu sanoo.

Aluevaltuutettu Heli-Päivikki Laurén (sd.) toteaa että noin 53 000 asukkaan alueen koko on toimiva. Lisäksi hän arvelee, että alueen palvelut on helppo sovittaa yhteen:

– U-sote, Akseli ja Laitila ovat sote-palveluiltaan hyvin samankaltaisia: edistyksellisiä, uudistusmyönteisiä ja rakentavia. U-sote ja Laitila ovat jo lähteneet tekemään yhteistyötä esimerkiksi diabeteskeskuksen rakentamisessa.

Laurén huomauttaa myös, että jo nyt Laitilasta ja perusturvakuntayhtymä Akselin alueelta, eli Mynämäestä, Nousiaisista ja Maskusta, tulee potilaita Uuteenkaupunkiin erikoissairaanhoitoon.

Myös Janne Sjölund (sd.) liputtaa yhdeksän kunnan palveluista vastaavan sote-keskuksen puolesta.

– Alue on riittävän suuri monipuolisten seudullisten palveluiden järjestämiseen, mutta riittävän pieni toimintojen kehittämiseksi paikallisessa ohjauksessa alueen tarpeet huomioiden. Uudessakaupungissa on kehitetty paljon perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja saatu aikaiseksi toimivia käytäntöjä, jotka luovat hyvän pohjan tulevaan.

– U-sote on tehnyt merkittäviä sote-palveluiden kehittämistoimintoja, esimerkiksi luomalla perhekeskuksen, kotisairaalan ja purkanut iäkkäiden laitoshoitoa, Raisto-Elo jatkaa listaa.

Aluevaltuusto tekee päätöksen sote-keskuksista tämän vuoden aikana.