Sote-palveluista joustavia

0

Aluehallitukselle esiteltiin tiistaina ensimmäinen hahmotelma tulevista sote-keskuksista. Virkamiesvalmistelu oli päätynyt kahdeksaan sote-keskukseen. Yksi niistä olisi noin 53 000 asukkaan sote-keskus, joka vastaisi Vakka-Suomen kuntien, eli Laitilan, Pyhärannan, Uudenkaupungin, Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin sote-palveluista. Vakka-Suomen kuntien lisäksi samaan alueeseen kuuluisivat myös Mynämäki, Nousiainen ja Masku. Sote-keskuksella olisi alueella kuitenkin useita toimipisteitä.

Hahmotelma on vasta ensimmäinen ja vasta nyt aluevaltuutetut alkavat muodostaa omaa mielipidettään, kuulostaako hyvinvointialueen jako kahdeksaan sote-keskukseen toimivalta. Käyttäjien eli meidän hyvinvointialueen asukkaiden kannalta tärkeintä on, että palveluita on saatavilla ja että palvelupisteeseen olisi helppo päästä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laboratoriopalvelut ovat erinomainen esimerkki siitä, miten joustavuus palvelee käyttäjiä. Kun varaa laboratorioajan, samalla voi valita, mihin laboratorioon menee. Jos perheellä on koti ja kakkosasunto eri paikkakunnilla, laboratoriossa voi käydä kummassa paikassa vain, mikäli ne molemmat ovat saman maakunnan alueella. Tällaista joustovaraa toivoisi olevan myös tulevan hyvinvointialueen palveluissa.

Kun jatkossa Laitilassa tuskin on enää kaikkia sote-palveluita, olisi kätevää, jos täältä voisi lähteä Uuteenkaupunkiin, Mynämäkeen tai Turkuun. Asiakas päättäisi paikan palveluverkoston ja sen perusteella, mihin hänen on helpoin kulkea. Hyvinvointialueen valmistelussa on korostettu käyttäjälähtöisyyttä, toivottavasti se myös toteutuu.

Teija Uitto