Telemaston rakentamiselle vesitorninmäkeen poikkeamislupa

0
Kaupunginhallitus myönsi Laitilan Puhelinosuuskunnalle poikkeamisluvan rakentaa vesitornin välittömään läheisyyteen yli 40-metrisen telemaston.

Laitilan Puhelinosuuskunta on saanut kaupunginhallitukselta hakemansa poikkeamisluvan rakentaa 42 metriä korkea mobiiliverkon putkimasto vesitornin välittömään läheisyyteen. Maston viereen on tarkoitus rakentaa myös telelaitetila, johon sijoitetaan muun muassa virtalähteet, verkkolaitteet sekä etä- ja kulunvalvonta.

Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueellakin silloin, kun aiotaan rakentaa määräysten vastaisesti. Masto ja laitehuone sijoitetaan kaupungin omistamalle alueelle, joka on merkitty asemakaavassa puistoalueeksi.

Uusi masto ja telelaitetila korvaavat nyt vesitornin tiloissa sijaitsevat mobiiliverkon laitteet sekä muut telelaitteet, jotka tullaan siis poistamaan.

Vesitorninmäki on sikäli oivallinen paikka uudelle mastolle, sillä sijoituspaikan tulee olla maastollisesti mahdollisimman korkealla ja keskeisellä paikalla, jolloin alueelle voidaan toteuttaa mahdollisimman kattava mobiiliverkon peitto.

KAUPUNKI on kuullut poikkeamislupahakemuksesta lähialueen naapurit, eikä kellään ollut suunnitelmaan huomauttamista.

Lisäksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (Ely) on pyydetty poikkeamislupahakemuksesta lausunto, joka on ollut hanketta puoltava. Ely-keskus kuitenkin huomauttaa, että suunniteltu rakentamistoimi ei saa vaarantaa yleiskaavassa osoitettua suojelualuetta tarpeettomasti ja että rakentamistoimista huolimatta tulee turvata alueen pähkinäpensaslehdon säilyminen mahdollisimman koskemattomana.

Puhelinosuuskunta on aiemmin kertonut, että sen toiveena on rakennustöiden alkaminen tulevana kesänä.

Laitilan vesitorniin on sijoitettu nyt mobiiliverkon laitteita ja muita telelaitteita, jotka tullaan poistamaan uuden maston ja laitetilan valmistuttua.

KAUPUNGIN ja Puhelinosuuskunnan välisen vuokrasopimusluonnoksen mukaan kaupunki vuokraa noin 160 neliömetrin suuruisen maa-alueen Puhelinosuuskunnalle maston ja telelaitetilan rakentamista varten.

Sopimusluonnoksen mukaan kaupunki vuokraa omistamansa maa-alueen 30 vuoden ajaksi ja sopimus astuu voimaan 1.6.2022 alkaen. Vuokran suuruudeksi on sovittu 100 euroa vuodessa, mutta vuokra on sidottu vuoden 2022 lopussa voimassa olevaan elinkustannusindeksiin ja vuokran suuruus tarkistetaan vuosittain.

 

Tänä vuonna neljä mastoa

Laitilan Puhelinosuuskunta (LPO) kertoi helmikuussa Laitilan Sanomille aikovansa rakentaa tämän vuoden aikana neljä uutta telemastoa. Yksi niistä on juuri vesitorninmäkeen kaavailtu masto.

LPO:n toimitusjohtaja Pasi Mäki avasi mastojen tarvetta tuolloin kertomalla, että uusia mastoja tarvitaan kuituyhteyksien rinnalle tukemaan liikkuvien yhteyksien tarpeita.

Parempia verkkoyhteyksiä ja kattavaa peittoaluetta vaatii muun muassa viranomaisten tänä vuonna laajasti käyttöönottama Virve 2.0 -verkko, joka käyttää 5G-teknologiaa ja jota käyttävät muun muassa pelastusviranomaiset. 5G-teknologian käyttöönotto kasvattaa osaltaan mastoverkoston tiheyttä sen käyttämän korkeamman taajuuden vuoksi.

– Kattavaa mobiiliverkon peittoa tarvitaan tulevaisuudessa myös koko Kasitien alueella, sillä yhteyksiä käyttävät muun muassa tiellä kulkevat rekat, jotka välittävät ajantasaista tietoa siitä, missä kuljetukset liikkuvat, Mäki kertoi helmikuussa Laitilan Sanomien jutussa esimerkkinä.

LPO aikoo rakentaa mastot myös Hartikkalaan, Soukaisiin ja Laustille.