Työhyvinvointipäällikkö: “Turvattomuus työpaikoilla on viime vuosina lisääntynyt”

0
Laitilan kaupungin työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela sanoo, että turvallisuuskoulutuksen tarve on työpaikoilla kasvanut.

Työsuojeluhallinto: Väkivallan uhkaa esiintyy tilastollisesti keskimääräistä enemmän muun muassa sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, opetus- ja kasvatusalalla sekä kaupan alalla.

Uhkaavat tilanteet ja jopa väkivalta ovat monilla työpaikoilla lisääntyneet. Laitilan kaupungin tilastoissa iso muutos näkyy vuoden 2017 ja 2018 välillä. Kun vuonna 2017 kaupungin henkilöstö oli ilmoittanut 29 häirintä- tai väkivaltatilanteesta, oli ilmoituksia vuotta myöhemmin selvästi enemmän, 48.

– Vuonna 2019 ilmoituksia tehtiin kaikkiaan 51 kappaletta ja sen jälkeen ilmoituksia on tehty vähemmän. On kuitenkin valtakunnallinen suuntaus, että tilanne ei ole parantunut, vaan on syytä uskoa, että kyse on tilastojen kaunistumisesta koronan vuoksi, tilannetta pohtii Laitilan kaupungin työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela.

Hän sanookin, että koronavuosia on vaikea verrata aiempaan.

– Yleinen trendi on se, että yhä useammin työpaikoilla tulee eteen uhkaavia tai jopa vaarallisia tilanteita, Saarela huomauttaa.

LAITILAN KAUPUNKI onkin käynnistelemässä parhaillaan turvallisuus- ja itsepuolustuskoulutusta työntekijöilleen eri yksiköissä.

– Suunnitelmat ovat vielä aivan alussa, mutta tarkoituksena on miettiä esimerkiksi sitä, miten erilaisissa uhkaavissa tilanteissa tulisi toimia, miten työhuoneiden kalusteiden sijoittelussa voidaan huomioida turvallisuusnäkökulma ja niin edelleen.

“Yleinen ilmapiirin muutos näkyy myös työpaikoilla.”

Syy on selvä: turvattomuus on työpaikoilla lisääntynyt, Saarela sanoo.

– Tärkeää on, että puhutaan avoimesti ja varaudutaan erilaisiin tilanteisiin mahdollisuuksien mukaan. Koulutuksen järjestäminen on yksi osa tätä ennaltaehkäisyä. Otamme asian Laitilassa äärimmäisen vakavasti.

TYÖHYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ Tarja Saarela muistuttaa kaupungin yksiköiden olevan hyvin erilaisia. Tilastojen mukaan esimerkiksi iäkkäiden asumisyksiköissä ja opetussektorilla työskentelevät kokevat selvästi enemmän uhkaavia tilanteita tai jopa väkivaltaa kuin vaikkapa kaupungin virastotalolla työskentelevät.

– Tämäkin on ihan valtakunnallinen trendi, ei mikään Laitilan oma piirre. Esimerkiksi erilaiset sairaudet saattavat lisätä iäkkäiden aggressiivista käyttäytymistä.

Laitilassa uhkaavia tilanteita on alakouluissa enemmän kuin yläkoulussa. Toisaalta varhaiskasvatuksen yksiköissä on tehty aiempaa enemmän ilmoituksia uhka- ja väkivaltatilanteista.

– Meillä on yleisesti yhteiskunnassa pantu merkille lasten levottomuuden ja myös aggressiivisuuden lisääntyminen. Tietyllä lailla jokainen yksikkö heijastelee isompaa kuvaa. Se ei silti saa tarkoittaa sitä, että nostettaisiin kädet pystyyn ongelmien edessä, hän painottaa.

SAARELA NÄKEE, että työelämässä on menossa isojen muutosten myllerryksiä.

– Yleinen ilmapiirin muutos näkyy myös työpaikoilla. Meillä on paljon Suomessa puhuttu sosiaalisessa mediassa näkyvästä vihapuheesta ja rumasta käytöksestä yleisestikin.

Saarela sanoo, että työntekijöiden turvallisuudesta tulee huolehtia mahdollisimman hyvin.

– Siksi ennaltaehkäisyyn pitää panostaa ja siksi myös kaikki uhka- ja väkivaltatilanteet on hyvä käydä tarkoin läpi ja Sillä tavoin voidaan pohtia, miten pystyttäisiin paremmin varautumaan, mikäli vastaavankaltaisia tilanteita tulee eteen.

 

Opetusalan turvallisuusuhat ovat kasvaneet

Laitilassa alakoulujen työntekijät kokevat lukumäärällisesti huomattavan paljon uhkaavia ja väkivaltaisia tilanteita, kun huomioidaan kaikki ilmoitukset.

Laitilan kyläkoulun rehtori Noora Vesterinen tuntee tilanteen kuudella koulutalolla, rehtori Annika Mattila puolestaan luotsaa Laitilan suurinta alakoulua. Kumpikin rehtori kertoo opetusalan turvallisuusuhkien pysyneen viime vuosina suurin piirtein samanlaisena. Muutosta on kuitenkin tapahtunut pidemmällä aikavälillä.

– Jos vertaan koko 20 vuoden kokemukseeni opetusalalta, turvallisuusuhat ovat kasvaneet esimerkiksi kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Haastavat tilanteet huoltajien kanssa ovat lisääntyneet myös, Vesterinen arvioi.

“Jos vertaan kokemukseeni opetusalalta, turvallisuusuhat ovat kasvaneet kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.”

Työsuojeluhallinnonkin mukaan väkivallan uhkaa esiintyy tilastollisesti keskimääräistä enemmän muun muassa sosiaali- ja terveydenhoitoalalla sekä opetus- ja kasvatusalalla.

KOULUISSA uhkaaviin tilanteisiin pyritään myös erilaisilla koulutuksilla varautumaan.

– Kappelimäessä koko henkilökunta on koulutettu muutama vuosi sitten aggressiivisen henkilön kohtaamiseen liittyvissä asioissa. Osa henkilökunnasta on saanut myös tänä vuonna koulutusta kiinnipitoon ja väkivaltaisesti käyttäytyvän henkilön kohtaamiseen liittyvissä asioissa. Muutamia henkilöitä on osallistunut haastavien oppilaiden kohtaamisen etäkoulutuksiin, rehtori Annika Mattila kertoo.

Myös kyläkouluissa työskenteleville on järjestetty aiheeseen liittyvää koulutusta.

– Tarvittaessa opettajat ja koulunkäynninohjaajat ovat käyneet 1–2 päivän mittaisia koulutuksia, joissa käsitellään käytökseltään haastavan oppilaan kohtaamista. Vielä kevään aikana vien opettajille tiedoksi kaupungin henkilöstötilaisuuden koulutusannin turvallisuuteen liittyvistä uhkatilanteista. Tilanne on kyläkouluissa ollut siinä määrin rauhallinen, että koko henkilökunnan pidempään koulutukseen ei ole nähty akuuttia tarvetta. Jatkossa ajattelisin, että esimerkiksi koulutus kiinnipitotilanteista voisi olla paikallaan, Vesterinen pohtii.

” Kappelimäessä koko henkilökunta on koulutettu muutama vuosi sitten aggressiivisen henkilön kohtaamiseen liittyvissä asioissa.”

Sekä Kappelimäen koulussa että kyläkoulussa on sattunut viime vuosina väkivaltatilanteita, jotka ovat vaatineet käyntiä lääkärillä. Kumpikin rehtori sanoo, että tällaisia tilanteita on ollut muutamia ja niissä vammat ovat jääneet lieviksi.

ALAKOULUJEN rehtorit pitävät erittäin tärkeänä varhaista puuttumista. Ensi vuonna kouluissa otetaan käyttöön hyvinvoinnin vuosikello ja painopisteenä on oppilaiden hyvinvoinnissa.

– Teemme tietoisesti ja järjestelmällisesti työtä eri teemojen parissa oppitunneilla oppilaiden hyvinvoinnin eteen. Lapset toki oppivat alakoulun aikana paljon tunnetaitoja ja kehittyvät sosiaalisissa suhteissa. Meillä on ajoittain pyörinyt myös kerhotoimintaa, jossa harjoitellaan muun muassa itsehillinnän, itsetuntemuksen ja oman käytöksen hallinnan taitoja, rehtorit kertovat.

Annika Mattila ja Noora Vesterinen sanovat, että kaikki vakavammat uhka- ja väkivaltatapaukset kirjataan kouluissa, kuten pitääkin.

– On tehty ilmoituksia muun muassa kaupungin riskienhallintajärjestelmään, työsuojeluun, sivistystoimen hallintoon, lastensuojeluun ja poliisille. Tilanteet käydään myös aina läpi esimiehen kanssa ja työterveyden kaikki palvelut ovat käytössä, jos tilanne on ollut henkilökunnalle kuormittava.