Ukrainan kielellä opetusta

0

Laitilan Portissa avattiin uudet päiväkotitilat pari viikkoa sitten. Aiemminkin päiväkotikäytössä olleet tilat tarvittiin nopeasti käyttöön, jotta ukrainalaislapset pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin. Tämä on jälleen yksi hyvä esimerkki siitä, miten nopeasti ja joustavasti Laitilassa on ratkaistu nopeasti eteen tulleita tilanteita.

Kaupunki järjesti heti kriisin alussa vaatekeräyksen kaupungintalolle. Kaupunginjohtaja kutsui myös seurakunnan ja yhdistykset palaveriin, jossa sovittiin työnjaosta ukrainalaisten auttamiseksi. Lisäksi kaupungin asunnot varustettiin pikatahdilla ukrainalaisten käyttöön.

Erityisen kekseliästä on ollut ottaa jo kunnassa asuvat ukrainalaiset mukaan toimiin. Näin Laitilassa on saatu esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin ukrainankielisiä avustajia. Kun lapset joutuvat nopeasti täysin uuteen kulttuuriympäristöön, tuntuu turvalliselta, kun voi kommunikoida omalla äidinkielellä. Kaikissa kunnissa tilanne ei ole yhtä hyvä. Monessa koulussa ja päiväkodissa opettajat ovat käännösohjelmien varassa, kun yhteistä kieltä ei ole. Kaikissa kunnissa ei ole ukrainalaisväestöä tukena.

Varhaiskasvatuslaki mahdollistaa Laitilan mallin, kun avustajat palkataan lisäresurssina. Tämä tarkoittaa, että kunnalta pitää löytyä myös halua satsaukseen. Laitilan valtuusto osoitti hyvän tahtonsa myöntämällä lähes 800 000 euron lisämäärärahan Ukrainasta tulleiden palvelujen järjestämiseen. Apua kuitenkin on luvassa, sillä Laitilassa vieraillessaan valtiovarainministeri Annika Saarikko lupasi, että valtio korvaa kulut kunnille. Laitilan ratkaisut ovat olleet tähänkin nähden oikeita.

Laitila mainitaan myönteisenä esimerkkinä nyt joka paikassa, kun puhutaan ukrainalaisten vastaanotossa Suomessa.

Teija Uitto