Kappelimäen kouluun palkataan apulaisrehtori – ”Koulun hallinnon ja arjen johtamisen haasteisiin on vastattava riittävällä resurssoinnilla”

0
Kappelimäen koulu on Laitilan suurin koulu, oppilaita on noin 500 ja henkilökuntaa noin 70.

Kappelimäki on Laitilan suurin koulu, jonne on esimerkiksi keskitetty kaikki alaluokkien erityisen tuen ryhmät.

Kappelimäen kouluun perustetaan apulaisrehtorin virka. Se on laatuaan ensimmäinen Laitilan oppilaitoksissa. Apulaisrehtorin viran tarpeellisuutta perustellaan muun muassa koulun koolla, alimitoitetuilla resursseilla sekä sillä, että oppilaitokseen on keskitetty kaikki perusopetuksen alaluokkien erityisen tuen ryhmät.

– Kappelimäen koulu on Laitilan kaupungin suurin kouluyksikkö, jossa oppilaita on tällä hetkellä noin 500 ja opetushenkilöstöä noin 70. Kappelimäen kouluun on keskitetty Laitilan kaupungin perusopetuksen alaluokkien kaikki erityisen tuen ryhmät sekä vaativan erityisen tuen Toimelan yksikkö, pohjustaa sivistysjohtaja Susanne Laaksonen apulaisrehtorin viran perustamista.

Laaksonen kertoo, että sivistystoimen vuosien 2022–2025 strategiassa yhtenä osa-alueena on sivistystoimen johtamisjärjestelmien ja johtajuuden kehittäminen.

– Tavoitteena on kehittää esimerkiksi esihenkilöiden johtajuutta, mutta toisaalta myös tunnistaa ja tunnustaa joidenkin yksiköiden mahdollinen aliresurssointi.

”Sivistystoimen strategian yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja tunnustaa joidenkin yksiköiden mahdollinen aliresurssointi.”

KAPPELIMÄESSÄ riittämättömät resurssit näkyvät muun muassa koulun rehtorin liian suurena työkuormana ja vastuuna yksikön johtamisessa. Koulussa on ollut vararehtorijärjestelmä, joka ei kuitenkaan nykytilanteessa enää ole toimiva.

– Perusopetuksen hallinnon työn lisääntyminen, kouluyksikköön keskitetty erityispedagoginen opetus- ja kasvatustyö sekä yksikön suuri koko ja henkilöstömäärä vaativat johtamisresurssin lisäämisen. Vararehtorijärjestelmä ei vastaa enää koulun hallinnon ja arjen johtamisen haasteisiin riittävällä resurssoinnilla, Laaksonen sanoo.

Apulaisrehtorin viran perustaminen lakkauttaa koulun vararehtorijärjestelmän.

”KAPPELIMÄEN koulun apulaisrehtorin virka perustetaan 1.9.2022 alkaen.”

KAPPELIMÄEN koulun apulaisrehtorin virka perustetaan 1.9.2022 alkaen. Viran perustamisesta päätti maanantaina kaupunginhallitus, joka esittää valtuustolle 27 000 euron lisämäärärahan hyväksymistä tämän vuoden talousarvioon.

Kappelimäen koulun rehtorin kuukausipalkka on noin 5 000 euroa ja palkattavan apulaisrehtorin tehtäväkohtaiseksi kuukausipalkaksi on vahvistettu noin 4 600 euroa.

Apulaisrehtorin virkaan on myönnetty maanantaina täyttölupa.

Kappelimäen koulua johtaa jatkossakin rehtori. Johtamistyölle on asetettu koko joukko tavoitteita.

– Johtamistyön perustehtävässä onnistuminen edellyttää, että henkilöstö-, talous- ja hallintojohtaminen on tavoitteellista ja se on resurssoitu riittävästi, Laaksonen muistuttaa.