Kasitien risteys ei noussut investointilistalle

0
Kasitie tukee Lounais-Suomen vientiteollisuutta ja korkean jalostusasteen tuotantoa.

Väylävirasto julkaisi torstaina uuden investointiohjelmansa vuosille 2023–2030. Investointilistalla ei ollut Kasitien Laitilan risteystä, kuten odotettavissa on ollut. Risteys ei ollut myöskään aiemmin julkaistussa investointiohjelman luonnoksessa.

Turun ja Uudenkaupungin välisen radan peruskorjaus on odotetusti listattuna Väyläviraston investointiohjelmassa.

Ratahankkeelle esitetään rahoitusta yhteensä 88 miljoonaa euroa, jolla voidaan toteuttaa laajempi peruskorjaus kuin mitä investointiohjelmassa 2022–2029 on esitetty. Turku–Uusikaupunki -radalle rahoituksesta kohdistuu 76 miljoonaa euroa ja Raisio–Naantali -radalle 12 miljoonaa euroa.

Investointiohjelmassa todetaan Uudenkaupungin radan aikataulusta, että toteutustarve olisi vuosille 2023–2026 ja rakentamisvalmiutta on jo vuodelle 2023.

Investointiohjelman taloudelliset raamit pohjaavat valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan eli Liikenne 12 -suunnitelmaan. Torstaina julkistettu ohjelma on Väyläviraston näkemys lähivuosina toteutettavista investoinneista. Hankkeiden varsinaisesta käynnistämisestä päättää eduskunta.

Ohjelmaan eivät sisälly jo käynnissä olevat ja rahoituksen saaneet väylähankkeet, tai hankkeet, joilla ei ole toteuttamis- tai suunnitelmavalmiutta.

Investointiohjelman talouskehys on yhteensä 3,4 miljardia euroa. Suuri osa rahoituksesta eli 2,7 miljardia kohdennetaan väyläverkon kehittämishankkeisiin. Perusväylänpidon parantamishankkeisiin taas on varattu noin 727 miljoonaa euroa.

Kehittämishankkeissa puolestaan isoin osa rahoituksesta eli noin 1,5 miljardia euroa on osoitettu rataverkon hankkeisiin. Tieverkon kehitysinvestointeihin on osoitettu noin 1,1 miljardia ja vesiväylähankkeisiin noin 83 miljoonaa euroa.

Investointiohjelmaa päivitetään vuosittain. Seuraava väyläverkon investointiohjelma julkaistaan keväällä 2023.